Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronR.W. van Asch

Het voorbeeld van Dasi, druk 1, 54 blz.
Dasi (Tampedasi) was een heldenjongen, die het voorbeeld van den Heere Jezus wilde volgen en niet terugsloeg. De vertelling van dit Zendingsverhaal op de Zondagsschool had Gerard geleerd, zijn haat tegen Kees te overwinnen en hem te helpen, toen hij in nood zat. Later worden de jongens dikke vrienden. Ziehier de eenvoudige opzet, verwerkt tot een echt jongensverhaal, waaraan onze gasten van 10 tot 13 jaar smullen zullen. Of de historie van den hollen boom niet wat overdreven is? Och, dààr zullen ze niet op letten. Maar dat Gerard doodgewoon doorloopt, als hij eerst een redder gehaald heeft; dat hij niet met echte jongensbelangstelling het reddingswerk - waartoe hij nota bene zelf heeft meegeholpen! — afwacht, zie, dat zal hen verbazen. Doet een jongen zoo? Als een tweede druk eens noodig wordt — en dat lijkt niet onmogelijk - revideere de schrijver een paar uitdrukkingen : bl. 41 : » je hadt toch zoo’n merakelsche pijn! « en bl. 51 : » toen je me zoo leelijk in den piepzak zag.« Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918