Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. van den Berg

Het huisje aan den dijk, druk 1, 47 blz.
Ook voor de kleinen, blijkens de gescheiden lettergrepen en de heel, heel korte zinnetjes. Het is 'n gelukkig arbeidersgezin, dat in het kleine huisje woont. Omstandig, haast al te omstandig wordt de inventaris verteld. Ook de gewoonte van het gezin.... de kerkgang en het karretje en de geit. 't Is alles maar beschrijving. Eerst op blz. 36 komt er actie. Sik, de geit, is ziek en nu komt de dokter, die verstaan heeft dat Zus ziek is. Vader is 25 jaar knecht geweest en nu krijgt hij bij het vertrek van den boer het huisje in eigendom. Dat was 'n feest. Ziedaar eigenlijk alles. Voor kinderen te weinig spanning. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1902
H. van den Berg

Het huisje aan den dijk, druk 1, 47 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Eenvoudig kinderboekje. Een arbeidersgezin, Kees van Dijk met vrouw en twee kinderen, Leen en Bet, leven tevreden en genoeglijk te zamen. Vader is boerenarbeider. Het leven gaat zoo gewoon, huiselijk, geleidelijk voort. Een eenvoudig, net, ordelijk Christelijk gezin wordt er ons in geteekend. Vader krijgt na 25 jaar het huisje, dat hij tot nog toe huurde, present van den boer. Hiervoor dankt hij den Heere. Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudig boekje voor onze kleinen. In lettergrepen verdeeld, laat het zich gemakkelijk lezen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
H. van den Berg

Het huisje aan den dijk, druk 1, 47 blz.
Voor de kleintjes, die meer spellen dan lezen, is dit aardige boekje met zijn kleurig omslagje zeker een prettig geschenkje. Het verhaalt van het Huisje aan den dijk, van het gezin, dat er in woont en vooral van de twee kleintjes Leen en Bet, de beide kinderen in het arbeidersgezin. Leen heeft een kar, door vader gemaakt van een zeepkist; verzamelt er van den wagen gevallen bieten mee voor de geit; voert zijn sikje wat al te overvloedig, zoodat het ziek wordt; vraagt vrijmoedig dokter, die zoo vriendelijk is voor een drankje te zorgen, zoodat sik weer beter wordt. Als van Dijk zijn baas 25 jaar trouw gediend heeft, krijgt hij tot belooning "het huisje aan den dijk" als zijn eigendom en is er groote vreugde in het huis en dankbaarheid in het hart. We hebben hier te doen met een echt Christelijk gezin; dat blijkt uit heel den geest, heel de sfeer. De evangelisatie-gedachte echter komt (het is voor de Zondagsschool bestemd?) te weinig naar voren. Wellicht kan bij herdruk daarmee gerekend worden. We bevelen dit boekje voor onze Kerstuitdeeling wel aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1933