Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hoogeveen

Het nieuwe speelmakkertje, druk 1, 61 blz.
Prijs f 0,65; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. Strekking: Rienk krijgt een speelmakkertje, een evacuétje. In 't begin heeft hij niets met het meisje op. Later worden ze speelkameraadjes en doen allerlei spelletjes. Na enige tijd vertrekt Corrie weer. Beiden spijt het van elkaar te moeten scheiden. Ongedwongen wordt de deugd van vriendelijk samenleven onder kinderen aangeprezen.
Conclusie: Veel lering biedt het verhaaltje niet. Christelijke tendenz hoegenaamd niet aanwezig; toch ook weer niet schadelijk.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
H. Hoogeveen

Het nieuwe speelmakkertje, druk 2, 51 blz.
prijs 60 cent; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-11 j.
Inhoud: Rienks ouders zouden evacué's krijgen. Vurig hoopt Rienk, enigst kind, dat er een speelmakkertje voor hem bij zal zijn. Hevige teleurstelling als het een meisje is. Doch zij ontpopt zich als een wildebras. Samen kunnen ze het uitstekend vinden. Beiden beleven veel pret en ze vinden het jammer als de tijd van afscheid nemen daar is. Strekking: Leer je aanpassen en geven. Jammer, dat het godsdienstige element zeer matig besproken wordt. Zelfs het gevierde Kerstfeest komt er maar pover af. Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Een aardig verhaal, maar om bovengenoemde reden:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.