Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh. Elzen

Het varkentje, druk 1, 40 blz.
Prijs f 0,45; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Sijmen Baas fokt clandestien twee biggen op, waarvan er een bestemd is voor de vader van Jan Flink. De landwacht neemt de varkens in beslag. Baas en Flink duiken onder. Moeder en Jan moeten evacueren en trekken naar Jans grootouders. Daar ontdekt Jan boer Baas. De vrede komt en allen worden herenigd.
Conclusie: Het verhaal draait in hoofdzaak om de verrassing die Baas op Kerstfeest 1944 bereid aan de fam. Flink. Het Kerstmysterie wordt opgelost als een verjaringsfeest. Zeer gewaagde godsdienstige stellingen, b.v. blz. 35: Want je weet toch dat je in de hemel komt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Joh. Elzen

Het varkentje, druk 1, 40 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Een verhaaltje uit de bezettingstijd, waarin een biggetje door een vriendelijke boer bestemd voor een hongerlijdend gezin een rol speelt. De jonge lezers horen van overvallen door landwachters, van onderduikers en evacuatie. Na de bange hongerwinter keren de geevacueerden uit de stad naar hun dorp terug. De kinderen kunnen de gebeurtenissen volgen en de draad vasthouden. Weldadig doet het Godsvertrouwen van de moeder aan. En op kinderlijke manier wordt het Kerstfeest verklaard en toegelicht. Naar onze smaak munten de plaatjes niet uit. Ze hebben echter de deugd, dat ze duidelijk zijn. Gaarne aanbevolen voor de jongste leerlingen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Joh. Elzen

Het varkentje, druk 2, 40 blz.
f 0,50; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Dit boekje verhaalt enkele lotgevallen van verschillende mensen uit de tijd der bezetting. Jan Flink overvalt een boer, die varkentjes aan het voeren is. De boer jaagt hem weg, waar Jan niets van begrijpt. Deze boer moet onderduiken. Ook Jans vader. Maar aan het einde van de oorlog komt alles terecht.
Conclusie: Het is goed, dat onze kinderen niet vergeten de grote zorgen, die we gehad hebben in de tijd van de bezetting en de geweldige spanningen, die we hebben doorgemaakt. De bedoeling van dit boekje is wel goed en voor de kinderen wel leesbaar. Minder bevredigend is het gesprek van Sijmen Baas met Jan op blz. 35, waar wat al te vlot er van uitgegaan wordt, dat Jan in de hemel komt. Hier had toch nog wel iets anders op kinderlijke manier gezegd kunnen worden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.