Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJo Kalmijn-Spierenburg

Het sleetje, druk 1, 48 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Miesje's vader is werkloos en daarom geeft haar moeder haar een pop uit eigen jeugd als cadeau op Miesjes verjaardag. Een rijkelui's kind Annie komt ook spelen, stuurt telkens den boel in de war en neemt ten slotte de mooie pop mee en verstopt deze in eigen tuin. Nu is Miesje erg kwaad en zij kan dit Annie maar niet vergeven. Eindelijk wordt de laatste heel ziek en nog kan Miesje haar niet vergeven. Als zij zelf ook een beetje ziek wordt, brengt de schooljuffrouw haar een peer van Annie en noodigt haar uit, mee te gaan als zij weer uit mag. Dat doet Miesje, en de meisjes raken verzoend met elkaar. De teekeningen zijn bijzonder aardig; ze zijn artistiek opgevat en brengen in sprookjes-sfeer. De strekking is niet kwaad. Maar er zit in dit verhaal weinig gehalte. Misschien brengt het onderwerp dit mee. 't Is wat kinderachtig. De toon is Christelijk, maar 't is onbegrijpelijk, dat niet op den Zaligmaker gewezen wordt. We achten dat een zoo ernstig te kort, dat we dit boekje slechts onder veel voorbehoud aanbevelen. G.K.O. 7 t.d.t. Er ligt sneeuw. Vader maakt voor kleinen Jan een sleetje klaar. Vader is een poosje zonder werk en moet stempelen. Vader helpt een bakker de kar door de sneeuw trekken. Jan doet ook mee. Op den terugweg valt hij en kneust zijn been, zoodat hij stil moet liggen. Toch komt hij nog weer in het sleetje, eer de sneeuw verdwenen is. Vermakelijk is de overdrijving van de buren, als Jan zijn been gekneusd heeft. De één zegt: een been gebroken. De tweede: allebei zijn beenen gebroken. De derde: ook een arm gebroken. De vierde: Het jongetje heeft zijn armen en beenen gebroken. Mooi is op blz. 10 de gedachte van Moeder, die zoo bezorgd is geweest: "De Heer zorgt voor de huismussen; dan zal Hij ook wel voor ons zorgen." Hier kon herinnerd worden aan de woorden van den Heiland: Aanziet de vogelen des hemels, enz. Maar van Jezus Christus wordt niet gesproken. Wel van bidden. Doch dat is ook alles, wat het boekje een Christelijke strekking geeft. De Schrijfster heeft in haar verhalen wel eens meer leering gelegd. Kwaad staat er niet in. Ook boeit het wel. Maar mogen we met het negatieve tevreden zijn? Hebben we niet veel meer noodig? Onder veel voorbehoud aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Jo Kalmijn-Spierenburg

Het sleetje, druk 1, 48 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jantje Jonkers was het vijfjarig jongetje in een werkloos gezin. Zijn vader maakte voor hem een sleetje. Door den grooten sneeuwval mocht vader een bakker helpen met het trekken van de broodkar. Jan mag meetrekken, maar weldra is hij moe en gaat naar huis. Onderweg kwetst hij een enkel en dat geeft een heele consternatie. Gelukkig is zijn been spoedig weer opgeknapt en nu mag hij met vader gaan sleeën. Algemeene op- of aanmerkingen: Aardig boekje, Evenwel zit er weinig waarde in. Het beschrijft ook de moeilijkheid van het werkloos-zijn. De godsdienstige strekking is heel gering. Het woord Heer wordt gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Jo Kalmijn-Spierenburg

Het sleetje, druk 2, 48 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jantje Jonkers was het vijfjarig jongetje in een werkloos gezin. Zijn vader maakte voor hem een sleetje. Door den grooten sneeuwval mocht vader een bakker helpen met het trekken van de broodkar. Jan mag meetrekken, maar weldra is hij moe en gaat naar huis. Onderweg kwetst hij een enkel en dat geeft een heele consternatie. Gelukkig is zijn been spoedig weer opgeknapt en nu mag hij met vader gaan sleeën. Algemeene op- of aanmerkingen: Aardig boekje. Evenwel zit er weinig waarde in. Het beschrijft ook de moeilijkheid van het werkloos-zijn. De godsdienstige strekking is heel gering. Het woord Heer wordt gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Jo Kalmijn-Spierenburg

Het sleetje, druk 3, 48 blz.
prijs f 0.70; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar; Catalogusno. 25. Strekking: Het gaat over een klein jongetje in een werkeloos gezin. Vader maakt voor Jantje een sleetje. Als vader door de sneeuwval werk krijgt, mag Jan met hem mee. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje. Het beschrijft de moeilijkheid van het werkeloos-zijn. De godsdienstige strekking is gering.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.