Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Schouten

Het eerste huisgezin, druk 2, 31 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar; Bijbelsche geschiedenis.
Korte inhoud: Op onderhoudende wijze is de schepping van hemel en aarde en mensch beschreven. Adam en Eva verkeeren in het Paradijs dagelijks met God. Boomvrucht is hun spijze. Droevig is hun val, daardoor verloor de mensch zijn heerlijkheid. Buiten het Paradijs moet Adam arbeiden in het zweet en Eva zal met smart kinderen voortbrengen. De eerste doodslag slaat het eerste gezin uitéén. Kaïn als gevloekte vlucht weg van Gods aangezicht. Algemeene op- of aanmerkingen: De toepassing is wel wat oppervlakkig. We hadden gaarne wat meer nadruk gelegd gezien op het zondebesef. Alleen zondaren en zondaressen, die waarachtig schuld belijden, vinden een open oor bij Christus. Jammer, dat dit door den schrijver wordt vergeten. Het is wel goed, dat de Bijbelsche verhalen op deze wijze worden verspreid onder onze kinderen.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.