Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Het karretje, druk 1, 61 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 3 korte verhalen. I. Het karretje. V. d. Hulst beschrijft in dit verhaal hoe wreed en meedoogenloos jongens kunnen zijn, met 't plagen van oude menschen. Hoeveel leed wordt dezen ouden man berokkend door 't vernielen van z'n karretje, dat hij voor z'n kleinzoontje, dat ziek lag, maakte voor z'n verjaardag. II. Een sterke vader. Heel aardig wordt hierin beschreven hoe zwakke menschen boven sterke menschen kunnen uitblinken door moed, zelfopoffering en naastenliefde, wat met lichamelijke kracht niets te maken heeft. Zoodat zelfs jongensoogen kunnen zien, en jongensharten kunnen begrijpen dat menschenliefde boven lichamelijke prestaties zegeviert. III. Een vreemde match. Dit verhaal is ongetwijfeld 't beste van de drie en iedere jongen of meisje, die dit gelezen heeft, zal begrijpen, dat onrecht lijden veel beter is dan onrecht doen. Algemeene op- of aanmerkingen: Zó kan van de Hulst alleen maar schrijven, vol van fijne, mooie trekjes, waard om ook door ouderen gelezen te worden. Het derde verhaal is verreweg 't beste, maar (voor 't eerste vooral) moet de schrijver oppassen niet te sentimenteel te worden. In het tweede had 't Christelijke element iets scherper op den voorgrond moeten treden, anders wordt 't zoo gauw oppervlakkig. Een goed boek om de plaag- en vernielzucht als kwaad te bestrijden.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het karretje, druk 2, 61 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: 3 verhalen. 1. Het karretje, door den ouden nachtwacht in zijn wachtttijd gemaakt voor zijn ziek kleinzoontje, wordt door plagerige jongens ontdekt en stukgetrokken. 2. Een sterke vader. Kareltje kan niet opscheppen over zijn vader, zooals de andere jongens. Zijn vader is gebogen en kreupel. Maar bij brand gaat hij juist het brandend huis in. Dáár mag Kareltje trotsch op zijn. 3. Een vreemde match. Opa vertelt uit zijn jeugd. Toen hij in gevecht was geweest met achterbuurtjongens, terwijl hij een meisje uit de buurt hielp met haar pop te zoeken en te repareeren. Moraal: beter onrecht te lijden dan te doen. Algemeene op- of aanmerkingen: Het godsdienstige wijkt terug voor de Christelijke moraal. Verhaaltrant buitengewoon. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het karretje, druk 4, 61 blz.
prijs 95 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek; leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Drie vertellingen. Meester vertelt, hoe hij als jongen in zijn domheid een oude nachtwaker een groot verdriet heeft gedaan. Kareltjes vader, een zwakke, gebrekkige man, redt een zieke man uit een brandend huis. Grootvader werd als jongen mishandeld voor zijn goeddoen. Strekking: Kinderen kunnen in hun domme onnadenkendheid zoveel kwaad doen. Schijn bedriegt vaak. Ondank is 's werelds loon.
Conclusie: De gegevens voor de vertelstof zijn soms wel een beetje gezocht. Niettemin zullen kinderen zijn verhalen graag blijven lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het karretje, druk 5, 61 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; jongensboek.
Inhoud: De jongens hebben een oude zwerver geplaagd. Dan vertelt meester zijn laffe daad van toen hij nog een jongen was. Kareltje schaamt zich over zijn vader, die niet sterk is. Maar vader blijkt bij een brand een held te zijn. Grootvader vertelt van het grote onrecht, dat hem als jongen werd aangedaan, toen hij een klein meisje hielp en toen mishandeld werd. Strekking: Kinderen kunnen in hun baldadige onnadenkendheid zo wreed zijn en dingen doen, waarover ze zich later schamen. Het is beter onrecht te lijden, dan onrecht te doen.
Conclusie: Ook hier weer toont de heer v. d. Hulst zich de kunstenaar, die de snaren van de kinderziel weet te bespelen op een wijze, die wel nagebootst, maar niet geëvenaard, laat staan overtroffen wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het karretje, druk 6, 61 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Drie vertellingen bevat dit boekje. Het eerste gaat over het plagen van een oude zwerver. Meester vertelt dan een verhaal over het vernielen van een karretje, dat een oude nachtwaker voor een zieke jongen gemaakt had. Het tweede gaat over een sterke vader. Zijn zoon hoort andere jongens zo geweldig over hun vader pochen. Dit kan hij niet doen, maar dan blijkt bij een brand zijn vader een held te zijn. Het derde verhaal heeft tot titel: een vreemde match, waarvan de strekking is er aan te denken, dat God de grote scheidsrechter in het leven is.
Conclusie: De verhalen in dit boekje hebben een goede strekking, zodat dit boekje opvoedkundige waarde heeft. De verhalen zijn boeiend geschreven, zoals we dit van Van de Hulst gewend zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.