Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Het gezin van meester Zandveld of het Onze Vader aan kinderen verklaard, druk 2, 96 blz.
Het verhaal bevat 8 hoofdstukken. Het eerste, een inleiding, geeft een verklaring van den aanhef van het gebed des Heeren, dan volgen 6 boofdst., die ieder een der zes beden tot opschrift hebben en dan nog één voor het "Godverheerlijkend slot", gelijk onze vaderen zeiden. De zes verhalen maken in zooverre één geheel uit, dat alle personen, die er in voorkomen, behooren tot het gezin van Meester Zandveld of tot de naaste omgeving. De verhalen loopen zuiver en geven in eenvoudige taal een illustratie bij de "beden" zooals teekenaars ons wel eens gedaan hebben met de teekenstift. Het boekje is voor kinderen van 10-12 jaar wel aan te bevelen. Prijs f 0.45. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906