Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 1, 48 blz.
Dit boekje is een nieuw verhaal in de serie "Voor onze kleintjes". Het is een waardig lid van deze "familie", waarvan over het geheel niets dan goeds is te zeggen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1963
W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 2, 48 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Tom en Jopie hebben een fijn plekje in het bosch ontdekt. Daar zitten ze samen in de kuil, waarheen ze ook het aardappelpotje van het oude vrouwtje en het plankje, waarop staat "Verboden toegang", van den boer hebben gebracht. Dat mag niet. Wat schrikken ze, als de veldwachter langs komt, die altijd fluit. Hij zoekt het potje van het vrouwtje en het plankje van den boer. Als het oude vrouwtje een scheur in Japie's broek naait, brengen de twee jongens het potje stilletjes terug en het plankje van den boer spijkeren ze weer aan de paal. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje doet denken aan "de boze koster", "de wilde jagers" enz. Met andere woorden; als een boekje inderdaad neutraal kan zijn, dan is dit werkje het en daarom voor ons niet geschikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 5, 48 blz.
prijs ƒ 0,75; gecartonneerd; jongensboek, leeftijd ± 7-9 jaar.
Inhoud: Twee jongens hebben een mooi plekje gevonden, waar ze fijn kunnen spelen. Ze nemen een bordje "Verboden toegang" weg en een pannetje, want dit kunnen ze zo mooi gebruiken. Ze beleven van alles, komen te laat op school, scheuren hun broek, de politie-agent komt er aan te pas, maar niemand komt hun geheim te weten. Maar dan dringt het tot hen door, dat ze terug moeten brengen, wat ze weggenomen hebben.
Conclusie: Het verhaal is boeiend verteld, maar godsdienstig heeft het weinig betekenis. Dat ze stiekum terugbrengen wat ze eerst wegnamen, is wel echt jongensachtig, maar we zouden de kinderen toch graag een andere gedragslijn bij willen brengen. Jammer dat we zo'n gezellig boekje voor, onze Kerstuitdeling niet met vreugde kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 7, 48 blz.
prijs gecartonneerd f 0,80; jongensboek.
Inhoud: Jaap van de bakker en Tom van de dominee hebben een geheim plekje in een verboden bos. Ze slepen daar een bordje "verboden toegang" van een boer en een ijzeren ketel van een oud vrouwtje heen. De boer is z'n bordje kwijt, het vrouwtje haar ketel en de schooljuffrouw haar 2 jongetjes. Alles komt echter weer terecht. Strekking: Verboden dingen doen is lelijk, kwaad weer goedmaken is mooi.
Conclusie: Vertelling van v. d. Hulst, dus af! Echter ontbreekt de goede godsdienstige strekking. 't Is zo maar een verhaaltje en daarom voor ons doel weinig geschikt, dus
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 9, 48 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Tom en Japie hebben samen een plekje ontdekt, waar ze fijn kunnen spelen, maar ze mogen daar heel niet komen. Ze nemen een bordje weg met "verboden toegang" er op en een keteltje. De jongens bewaren zorgvuldig hun geheim, maar alles komt terecht en zo wordt het weer goed.
Conclusie: Van de Hulst vertelt op bijzonder prettige manier de belevenissen van Tom en Japie en alles wat dit met zich meebrengt op school en buiten de school. De jonge kinderen zullen dit verhaal graag lezen. Daarom is het jammer, dat we het niet warm kunnen aanbevelen voor onze uitdeling op Zondagsschool bij gelegenheid van het Kerstfeest. Hiervoor hebben we graag boekjes met een inhoud met een duidelijker godsdienstige strekking.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 9, 48 blz.
23 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 6-8 j. (zie B.B. 1957). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 10, 47 blz.
23 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 6-8 j., (zie B.B. 1957). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 11, 47 blz.
Het plekje dat niemand wist door W.G. van de Hulst. Tom en Japie hebben een fijn plekje ontdekt waar zij zich verstoppen kunnen om ongestoord te spelen. Het plekje is wel moeilijk bereikbaar en daardoor wordt er al eens een broek gescheurd en komt men te laat op school. Overnachten in hun 'huis' vinden de jongens toch al gauw te griezelig. Eenvoudige, zoete tekst met een voorbije sfeer, waarnaar de volwassen lezer gereder heimwee zal voelen dan het kind. (geb. f 1,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1965-66

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 12, 47 blz.
prijs f 1,50 gebonden; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Tom en Japie zijn samen het bos ingegaan en vermaken zich in een kuil, waar ze een bordje voorgezet hebben van verboden toegang, dat aan het hek voor een weiland bevestigd was. Ook hebben ze van een vrouw een potje, dat ze voor haar geit gebruikte, meegenomen. Doordat ze te laat op school komen, gaat een agent hen zoeken. Ze brengen zelf alles weer op hun plaats.
Conclusie: Een boeiend verhaaltje voor de jongens. Spanning zit er in, maar de godsdienstige strekking is niet zo bijzonder. Hoe leuk ook verteld, voor onze Kerstuitdeling is het minder goed bruikbaar.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 13, 47 blz.
prijs geb. f 2,60, jongens en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Tom en Japie hebben op een verboden plaats "een plekje dat niemand weet". Ze hebben er een bordje "Verboden toegang" verstopt. Ook een ijzeren potje. Nadat het ouwe vrouwtje Japie's broek genaaid heeft, brengen ze alles weer op zijn plaats terug.
Conclusie: Een boekje dat graag gelezen wordt, gezien het aantal drukken. Van de Hulst kan schrijven. Godsdienstig erg zwak. Daarom voor uitdeling op onze zondagsscholen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het plekje dat niemand wist, druk 17, 47 blz.
jongens en meisjes 6-8 jaar, prijs f 6,50. Serie: "Voor onze kleinen".
Inhoud: Tom en Japie hebben een "huis" gemaakt op een geheime plek. Voor hun "huis" hebben ze twee bordjes opgehangen: Verboden toegang" en "Rovers". Nu durft niemand op hun plekje te komen... Dan gebeuren er spannende dingen... Bello zoekt zijn baasje op...
Conclusie: Een leuk kinderboekje, maar met een matige godsdienstige strekking.
Eindoordeel: aanbevolen. M. L. Breugem-Kardol.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1992

Open Boekbeoordeling.