Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronU.F. van der Weij

Het verscheurde tekstkaartje, druk 1, 16 blz.
Anna van Rossum, kind van ouders, die van God en zijn Woord en zijn dienst niet willen weten, vindt een tekstkaartje, waarop staat: "Of kent gij uzelven niet, dat Christus Jezus in u is?" Zij peinst over dat woord en vraagt moeder, maar deze weet haar niet te antwoorden; en vader verscheurt tot hare smart haar kaartje. Later komt zij door een buurmeisje op de Zondagsschool en leert daar dien tekst verstaan. Op zeer jeugdigen leeftijd wordt zij door eene doodelijke ziekte aangegrepen en sterft ze met de woorden : "Ik ken mij zelven, dat Christus Jezus in mij is. Ik ga naar den Heiland". De ouders blijven eerst nog afkeerig, maar leeren door Anna's nagelaten Bijbeltje en kaartjes den Heiland kennen. Eene prediking over dezelfde woorden van het verscheurde tekstkaartje is het middel, waardoor zij voor Christus gewonnen worden. Taal en stijl zijn goed. Het verhaal komt zoo geheel naar wensch uit, dat het den indruk maakt, een fantasietje te zijn. Het plaatje, waarop de moeder voorgesteld wordt, is minder mooi. Zij lijkt wel een jong meisje. Overigens is de uitvoering zoo schoon, als men die maar begeeren kan. De strekking ligt in het Schriftwoord van het tekstkaartje. Zij is ook, in het licht te stellen, hoe God kleine middelen (het kleine meisje en het kleine kaartje) gebruikt, om groote dingen te doen. De geloofsgemeenschap met Christus is wel wat oppervlakkig opgevat. Van Jezus' zoendood is geen spoor te ontdekken. Van schuldgevoel zeer weinig. Dit is inderdaad een groot gebrek. Zonder berouw over en belijdenis van zonde, kan toch nooit iemand waarlijk tot Christus komen. Toch heeft het boekje veel goeds. Het verplaatst ons in een modern gezin. Juist voor zulke huisgezinnen is de Zondagsschool een uitnemend zendingsinstituut. En hier wordt ons getoond, wat heerlijke vrucht zij draagt, als het den Heere belieft, haar te zegenen. Hierom bevat dit boekje, al zijn er veel betere, toch veel goeds. Het zal de jeugdige lezers zeker boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.