Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst jr.

Het verdwaalde schaap, druk 1, 44 blz.
prijs f 0,80; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Kees en Gijs, de knecht halen de schapen uit het besneeuwde land. Eén schaap dwaalt weg en Kees gaat het achterna, steeds verder van huis. Hij komt te vallen en kan niet opstaan. Als een verloren schaapje wordt hij door een kunstschilder gevonden en thuis gebracht. Strekking: Godsdienstige strekking. De Heere Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken.
Conclusie: Goed kinderverhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Het verdwaalde schaap, druk 1, 44 blz.
Als nummer 6 van de "Cirkel-serie" kwam Het verdwaalde schaap uit, een vertelling van W.G. van de Hulst Jr. Een kleine jongen verdwaalt in de sneeuw, bij het zoeken naar een weggelopen schaap. Een kunstschilder vindt hem en brengt hem veilig thuis. Een bekend gegeven dus, maar fijn verteld en mooi verweven met het kerstgebeuren. De protestantse origine is zonder bezwaar voor de kleintjes. (geb. f 0,80)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst jr.

Het verdwaalde schaap, druk 2, 44 blz.
prijs gecartonneerd .f 1,-; jongensboek.
Inhoud: Omdat er zoveel sneeuw gevallen is, moeten Gijs, de knecht, en Kees, een zoontje van de boer, de schapen op gaan halen. Eén van de schapen verdwaalt, Kees gaat er achteraan, struikelt en bezeert zijn been, zodat hij niet meer op kan staan. Een kunstschilder vindt hem en brengt hem thuis.
Conclusie: Dit is een mooi geschreven Kerstverhaal voor de jongeren. Ze zullen het geboeid lezen. Een goede strekking heeft dit boekje: de Heere Jezus is geboren als de goede Herder, die het verlorene zoekt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Het verdwaalde schaap, druk 2, 44 blz.
10 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 7-9 j., (zie B.B. 1957). Een keurig boekje, dat we graag aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

W.G. van de Hulst jr.

Het verdwaalde schaap, druk 3, 44 blz.
prijs gecartonneerd f 1,30; jongensboek.
Inhoud: Kees, het kleine zoontje van de boer, gaat samen met knecht Gijs de schapen, die nog buiten lopen, halen om ze, nu er sneeuw gevallen is, naar de schuur te brengen. Eén schaap loopt weg en Kees gaat het zoeken. Hij bezeert z'n been tussen de boomwortels en tot overmaat van ramp begint het fel te sneeuwen. Hij wordt echter gevonden door een kunstschilder uit de stad, die hem veilig thuis brengt. Strekking: Allereerst godsdienstig. Jezus zoekt en helpt hen, die verloren zijn en dat in eigen hart beleven. Ook pedagogisch-psychologisch bijzonder goed verantwoord. Gebruik van Heer.
Conclusie: Leuk en goed geschreven boekje voor de kleintjes met prachtige illustraties. No. 6 uit de Cirkel-serie.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Het verdwaalde schaap, druk 4, 44 blz.
prijs gebonden f 1,95; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6 jaar en ouder; geïllustreerd.
Inhoud: Als het gaat sneeuwen, moet Kees meehelpen de schapen binnen te halen. Een schaap loopt weg en Kees achtervolgt het. Daarbij komt hij te vallen en hij kan niet meer opstaan. Dan bidt hij, of de Goede Herder hem wil helpen. Een kunstschilder vindt hem en brengt hem thuis. Grootmoeder vertelt aan Kees, dat dit niet de Goede Herder was, maar dat Jezus ervoor heeft gezorgd, dat de kunstschilder hem vond.
Conclusie: Een prachtig boekje, goed verzorgd! Echt Van de Hulst! Kleurrijke illustraties. De kinderen zullen er van smullen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Het verdwaalde schaap, druk 6, 55 blz.
illustraties door W.G. van de Hulst jr., leeftijd vanaf 4 jaar (om voor te lezen), vanaf 7 jaar (om zelf te lezen). Prijs f 6,50 na 31/12 .f 9,25.
Inhoud: Het heeft heerlijk gesneeuwd. Kees helpt zijn vader. Hij maakt een pad door de sneeuw. Morgen is het kerstfeest. Als Gijs, de knecht van zijn vader, hem komt roepen om de schapen op te halen is Kees nog niet klaar. Toch gaat hij mee. Samen met Gijs gaat hij de schapen uit het land halen. Ze zijn als de herders, de stok is de herdersstaf. Een meneer uit de stad zit op zijn stoeltje, in een laan met dikke bomen, te schilderen. Even wil hij uitrusten. Hij ziet de jongens in het weiland lopen. Dan ziet hij ook dat een schaap wegholt. De kleine jongen (Kees) rent achter het wilde schaap aan. Maar... Kees verdwaalt en... Kees komt te vallen. En als het dan donker is geworden, dan komt Kees weer bij. Lopen kan hij niet meer. Roepen kan hij ook niet meer. Kees denkt aan het kerstfeest. Aan de Heere Jezus Die verloren schapen opzoekt. "Ik ben ook een verdwaald schaap. Wilt U mij weer thuis brengen?" Een man, de kunstschilder vindt de jongen en draagt hem naar huis. Thuis, als Kees alleen is met zijn oma, praat hij samen met haar over de geschiedenis van het verloren schaap en de goede Herder. Wat hij had meegemaakt leek veel op dat verhaal. Opmerkingen: Blz. 54 "in het warme donker...". Kan het donker warm zijn? Het verhaal - chronologisch - stopt a.h.w. op blz. 29 en gaat dan, na een tijdje rust (gebeuren achter de schermen) weer verder op blz. 30. Wat er allemaal is gebeurd vernemen we later. Hoe reageren onze kleintjes daarop?
Conclusie: Van harte aanbevolen. Kees mag een voorbeeld zijn. Hij is gehoorzaam en weet dat hij in nood om hulp mag vragen. Al vindt hij de gedachten aan de geschiedenis uit de Bijbel voor zichzelf wel wat vreemd, grootmoeder geeft het alles een positieve invulling. Fijn als we zo met onze kinderen omgaan. G. W. A. J . Jansen
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1993

Open Boekbeoordeling.