Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGo Verburg

Het water kwam! ..., druk 1, 77 blz.
prijs f 1,05; gebonden; jongens- en meisjesboek, lft. 10-14 jaar.
Inhoud: Een boekje over de Februari-ramp. Arend Boot is het zoontje van het hoofd van de Chr. School in het rampgebied. Hij maakt de ramp mee. Als hij op weg is om een kindje bij diens vader te brengen, worden ze door het water overvallen. Het kind verdrinkt; Arend grijpt zich vast en brengt twee nachten in een boom door. Daarna wordt hij door een helicoptère gered. Nadat hij door een paar zusters wat is verwend, gaat hij op reis om zijn familie te zoeken. Gelukkig vindt hij het hele gezin terug in Amersfoort bij zijn grootouders. Strekking: "God, Die helpt in nood, is in Sion groot!"
Conclusie: Een prachtig boek, dat door de jeugd verslonden zal worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
Go Verburg

Het water kwam! ..., druk 1, 77 blz.
Go Verburg heeft de watersnood ook als thema voor een jeugdboek gekozen, nl. Het water kwam! .... De kleine Arend Boot maakt de Februari-ramp mee, weet een sneeuwschuif te grijpen en belandt in een kastanjeboom, waar hij twee nachten en een dag in alle ellende doorbrengt. Een helicopter pikt hem op. Ouders, broertjes en zusjes vindt hij terug in Amersfoort. Het verhaal getuigt van diepe godsdienstzin. De protestantse jeugd zal het eerder aanspreken dan de katholieke.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

Go Verburg

Het water kwam! ..., druk 2, 77 blz.
prijs f 1,05; gebonden; jongenshoek.
Inhoud: Dit boekje vertelt van de stormramp. Het water komt naar het dorp toe, de school wordt beschikbaar gesteld voor gezinnen, die in huis niet blijven kunnen. Arend, een zoon van de hoofdonderwijzer, gaat met een klein meisje haar ouders zoeken. Door het water overvallen verdrinkt het kind en Arend brengt twee nachten in een boom door. Eindelijk wordt hij gered en na heel wat zoeken vindt Arend zijn ouders in Amersfoort bij zijn grootouders.
Conclusie: Het is goed, dat de herinnering levendig blijft aan die verschrikkelijke ramp, die ons volk getroffen heeft. Op boeiende wijze wordt ervan verteld. Wat zijn het spannende dagen en nachten geweest. Wonderlijk was vaak de bewaring door de Heere. Dit boekje zullen de kinderen graag lezen. Jammer is dat op blz. 74 een heel vreemde zin voorkomt: "Als Hij zoveel verdriet geeft, doet Hij dat alleen, omdat Hij de mensen, die sterven, graag bij Zich wil hebben." De schrijver zal het toch zeker wel niet zo bedoeld hebben, dat alle mensen, die sterven, naar de hemel gaan. Hier had duidelijker gesproken kunnen worden van tweeërlei leven en tweeërlei sterven. En zo ook van de waarschuwing, die door zo'n ramp van Godswege naar ons toekomt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Go Verburg

Het water kwam! ..., druk 3, 75 blz.
Geschikt voor meisjes en jongens van 10-12 jaar. Prijs f 4,10.
Inhoud: Arend Boot beleeft de februariramp Van 1953. Hij woont in een Zeeuws dorp en als de dijken breken probeert hij de mensen te helpen. Maar als hij Keesje naar zijn ouders wil brengen, wordt hij door het water meegesleurd. Enkele nachten brengt hij in een boom door, maar gelukkig wordt hij door een helikopter gered. Wat een vreugde als hij later zijn ouders weer mag ontmoeten!
Conclusie: Een goed christelijk boekje. De Heere verhoort de gebeden van Arend op Zijn wijze en op Zijn tijd. Spannend geschreven en we beleven wat de mensen toen doorgemaakt hebben. P.S. Jammer dat de dagen van de week en de maanden in deze herdruk nog met hoofdletters worden geschreven.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. R.B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1978

Open Boekbeoordeling.