Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAletta Hoog

Wat de kerstboomen vertelden , druk 1, 36 blz.
In dit boekje - de titel doet het al vermoeden - is het één Kerstboom àl Kerstboom. Het verhaaltje begint met een gesprek tusschen een groep afgehouwen dennen, die bestemd zijn om voor Kerstboomen te dienen Zij verblijden zich in het vooruitzicht Kerstvreugde te zullen zien. Als zij na afloop van de Kerstfeestviering elkander weer ontmoeten, vertellen zij wat hun wedervaren is. Sommige hebben slechts vreugde gezien door de geschenken, die uitgereikt werden; andere hebben in 't geheel geen Kerstvreugde gezien, waar de kinderen terstond na het ontvangen der cadeautjes begonnen te kibbelen. Er zijn er echter ook, die getuigen zijn geweest van vreugde over de geboorte van 't kindeke Jezus in Betlhlehem's kribbe. Een klein boompje weet het meest te vertellen. Het werd gekocht door Frans, een armen wees, die met zijn zusje Mimi door een neef in huis werd genomen. Neef en nicht zijn hard voor de kinderen. Frans verblijdt zijn zusje, dat niet loopen kan met het Kerstboompje. De kinderen komen in aanraking met den Dominee. Deze, die zelf geen kinderen heeft, neemt ze op in zijn huis en laat Frans voor zendeling opleiden. De inkleeding mag wat vreemd lijken, ze is toch niet onaardig. Wij hebben er echter bezwaar tegen, dat de aandacht meer gevestigd wordt op den Kerstboom en de uitgereikte geschenken, dan op de heerlijke beteekenis van Jezus' geboorte, Wel wordt telkens gewezen op de liefde Gods betoond in de zending van Zijn Zoon, doch het eigenlijke Kerstfeest in zijn eenvoud gaat onder den omhaal van Kerstboomgesprekken verloren. Ernstige bedenking hebben wij ook tegen sommige uitdrukkingen; b.v. op blz. 4 wordt gezegd, dat de engelen in den Kerstnacht door het bosch zweven en Kerstliederen zingen. 't Wordt ook voorgesteld alsof er in den Kerstboom een Kerstengel zit. Door wat op bladz. 26 gezegd wordt, zou bij kinderen de indruk kunnen gevestigd worden, dat er in den hemel ook Kerstboomen zijn. Bovengenoemde uitdrukkingen zullen bij kinderen verkeerde, onschriftuurlijke gedachten opwekken. De strekking zal wel zijn, te laten zien, wat een goede en wat een verkeerde Kerstfeestviering is, en dat de boompjes en de lichtjes het niet doen, als de blijde boodschap des Evangelies niet gebracht wordt. Doch al wordt in het verhaal gedurig van de "Blijde Boodschap" gesproken, de manier, waarop dit geschiedt, is vaag en oppervlakkig. Daarom kunnen we het niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.