Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 2, 48 blz.
Serie voor onze Kleinen, No. 16). G.K.C.B. 20 t.d.t. Een leuk verhaaltje en leuke tekeningen. Beide van V. d. Hulst, vader en zoon. Dát zegt al genoeg. Het is verwonderlijk, hoe juist V. d. Hulst in het gedachtenwereldje en de gedraginkjes van zo'n klein meisje weet in te komen en ze weet uit te beelden. Het vertellinkje heeft iets zonnigs. (De lettergrepen zijn nog gescheiden). Santje probeert een door het ijs gezakt poesje te redden. Maar de dokter, die er op zijn motor voorbij komt, meent, dat ze het verdrinken wil. Santje wordt ziek. 't Misverstand wordt opgehelderd. De dokter zorgt, dat Santje het zwarte poesje cadeau krijgt. Hier is uiteraard weinig ruimte voor de evangelisatie-gedachte. Toch betreuren we zeer, dat de naam van de Heiland niet wordt genoemd, al is de omgeving een christelijke omgeving. De allerkleinsten zullen dit boekje prachtig vinden. Naar inhoud en vorm.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 2, 48 blz.
Prijs f 0,60; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: Santje brengt de jongens een klein eindje naar school. Als ze terugloopt, ziet ze een klein poesje, dat in het water terecht komt. Ze probeert het te helpen om er uit te komen. Met een natte voet komt ze thuis. Ze wordt ziek, droomt van katjes enz. Als ze beter is, zorgt de dokter er voor, dat ze het zwarte poesje krijgt.
Conclusie: V. d. Hulst kan mooi schrijven. Voor de kleintjes is het een aardig boekje. Van een eenvoudig gegeven weet hij een boeiend verhaaltje te maken. Toch zijn z'n boekjes meestal erg zoetsappig. En ons grootste bezwaar is de godsdienstige inhoud. Daarom kunnen we het toch voor uitdeling op Kerstfeest maar heel matig aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 3, 47 blz.
prijs f 0,75; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ± 6 jaar.
Inhoud: Santje, het dochtertje van een klompenmaker, zag een poesje dicht bij 't water zitten. Toen ze er vlak bij was, sprong het poesje in het water, waar een klein laagje ijs op lag. Ze wil het poesje met haar voet er uit halen, maar ze glijdt uit, zodat ze 't poesje helemaal onderduwt met haar voet. De dokter, die voorbijkomt op z'n motorfiets, denkt dat ze het poesje opzettelijk onder water duwt. Hij jaagt haar weg. Santje vertelt alles aan haar moeder. Maar Santje wordt door het koude water, waarin haar voet gezonken was, erg ziek. De dokter komt en Santje herkent hem. Ze wil voor hem wegkruipen - zo bang is ze nog. Maar moeder vertelt het aan de dokter. En later krijgt Santje het poesje van de dokter, die het poesje ergens had zien lopen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Als verhaal is het goed. De schrijver moet 't kind begrijpen, om zo 't kleine leventje van een kind te beschrijven. Maar godsdienstig is het wat oppervlakkig. Al moeten we bedenken dat het voor een kind van 6 jaar is. Toch moet m.i. ook in zulk een boekje iets ter sprake komen van de vernieuwing van ons hart.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 4, 48 blz.
prijs gecartonneerd f 0,80; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Santje wil een poesje redden, dat door 't ijs is gezakt, maar een meneer jaagt haar weg, denkend dat ze 't er juist induwt! Gelukkig begrijpt moeder haar. De volgende dag is ze ziek en komt de dokter (d.i. de boze meneer). Hij zorgt dan, dat ze 't poesje krijgt. Strekking: Wie 't goede doet, zal 't goede ontmoeten, ook al wordt hij niet begrepen en al moet hij misschien heel wat meemaken. Gebruik van Heer.
Conclusie: Heel aardige vertelling, maar met het bezwaar, dat 't woord Heer is gebruikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 6, 47 blz.
prijs f 0,90 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Santje tracht een poesje te redden, dat door 't ijs is gezakt. De dokter, die 't ziet, krijgt de indruk, dat ze 't poesje in het water duwt. Santje wordt ziek. De dokter moet komen en hoort dan de werkelijke toedracht. Hij verrast Santje met 't poesje en als ze weer beter is, mag ze een ritje maken met de dokter op de motor. Strekking: Een pretentieloos verhaaltje van gebeurtenissen uit het kinderleven, die voor kinderen heel belangrijk kunnen zijn! Gebruik van Heer.
Conclusie: Een kinderverhaal, zoals v. d. Hulst er vele op zijn naam heeft staan, verteld op een wijze, zoals alleen v. d. Hulst het kan.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 7, 47 blz.
prijs f 1,- gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Santje wil een poesje, dat door het dunne, besneeuwde ijs gezakt is, redden, maar een motorrijder, die het ziet, meent dat ze het juist wil verdrinken. Verschrikt loopt ze weg, wordt erg ziek en dan blijkt, dat die motorrijder de dokter was! Strekking: Hoe gemakkelijk kan een kind niet diep teleurgesteld, maar ook bijzonder getroost worden. We mogen de Heere om alles vragen en behoren Hem te danken voor het goede. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje, dat kinderen van 7-9 jaar graag lezen, zoals alle boekjes van deze schrijver. Helaas wordt gebruik gemaakt van "Heer" in plaats van "Heere".
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 9, 47 blz.
prijs gecartonneerd f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Als Santje een poesje wil redden, denkt de dokter, dat zij het beest in het water heeft gegooid. Door een misverstand dus is er geen contact met de dokter en het zieke kind. Echter komt het tot een oplossing, waarbij de waarheid aan het licht komt. Zij wordt een kleine vriendin van de dokter. Strekking: De Heere is Hoorder van het gebed, ook van het kind. Gebruik van Heer.
Conclusie: Onze kleinen zullen met smaak dit boekje lezen.
Eindoordeel: aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 10, 47 blz.
prijs f 1,60 gebonden; geïllustreerd door W. G. v. d. Hulst jr.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: De kleine Santje wil een poesje uit het water redden maar duwt het beestje met haar voet naar beneden. De nieuwe dokter op z'n motor denkt dat ze het zwarte poesje wil verdrinken en bromt erg. Santje holt op één klomp en één kous naar huis. Ze heeft kou gevat en wordt ziek. De dokter komt en begrijpt dat Santje 't zwarte poesje wou helpen. Hij haalt hij de buurman het katje op en geeft het aan Santje. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een leuk kinderboekje, weinig inhoud maar door v. d. Hulst kostelijk verteld. Als 't kindje ziek is, bidden allen voor haar genezing. Overigens weinig opvoedkundige of geestelijke strekking.
Eindoordeel: aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 14, 47 blz.
Gebonden, leuke illustr., leeftijd: 5-8 jaar, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs: ƒ 4,75.
Inhoud: Kleine Santje probeert een poesje uit het water te halen. Een meneer-op-een-motorfiets denkt dat ze het poesje kwaad wil doen. Overstuur komt ze thuis en wordt later ziek. Dan komt de dokter en dat is.... de man met de motorfiets. Alle misverstanden worden weggeruimd en als Santje weer beter wordt krijgt ze van de dokter het bewuste zwarte poesje.
Conclusie: Wat weet deze zeer bekende schrijver toch altijd weer te boeien. Vooral de sfeer in het gezin weet hij goed te treffen: liefde, warmte, geborgenheid. Hoewel allerlei situaties natuurlijk veranderd zijn (14e druk!) is het ook voor onze kinderen nog een feest om zo'n boekje te lezen. Ze kunnen er ook duidelijk uit proeven hoe het hoort te zijn in een christelijk gezin.
Eindoordeel: warm aanbevolen. C. J. Quist-v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het zwarte poesje, druk 15, 47 blz.

Beoordeling: Dit zijn "klassiekers" onder de kinderboeken. Velen van ons zullen de titels nog herkenen. Als kind hebben we ervan genoten en de kinderen van nu genieten er ongetwijfeld nog van. Alle boekjes zijn op voortreffelijke wijze, soms met een steunkleur, geïllustreerd door de zoon van de schrijver, W. G. van de Hulst jr. Al deze deeltjes zitten tussen de 10e en de 25e druk. Ik kan me indenken, dat sommigen de boeken van Van de Hulst een beetje ouderwets gaan vinden. De schrijver gebruikt vaak de uitdrukking "de lieve Heer". Bij andere schrijvers hebben we daar vaak moeite mee. Mag Van de Hulst dat wel? De boekjes zijn geschikt voor kinderen van 6-8 jaar, zowel jongens als meisjes. De prijs is f 5,50 per deeltje. De uitgever is Callenbach te Nijkerk.
Conclusie: aanbevolen. A. Doeland
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1989

Open Boekbeoordeling.