Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAns Muiderman

Het verloren spel gewonnen, druk 1, 72 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kees ten Heuvel heeft altijd goede voornemens, maar er komt zoo weinig van terecht. Hij is een wilde, speelsche jongens, kan wel goed leeren, maar zijn gedrag is niet best. Zijn vader heeft er vaak met hem over gesproken. Kees belooft dan wel beterschap, maar hij is het zoo gauw weer vergeten. Tot er iets ernstigs gebeurt. Onder het spelen gooit Kees een jongen van de auto, die naar zijn meening valsch speelde. Kees gauw naar huis. Zijn vader, die dokter is, komt juist voorbij. Boos komt zijn vader thuis. Kees moet onmiddellijk naar bed. Dan moet hij naar Jan toe. Maar Kees doet onverschillig. Jan is echter niet boos op hem. Ze worden de beste vrienden. Hij helpt Jan ook, nu hij liggen moet, met sommen. Alles komt ten slotte in orde. En alles wordt weer goed. Kees leert bidden, dat hij door Gods kracht zijn driften moge overwinnen. Het resultaat is, dat Kees een acht voor gedrag op zijn rapport krijgt. Algemeene op- of aanmerkingen: De titel is voor kinderen niet duidelijk. Het verhaal loopt heel vlot. De jongens zullen het graag lezen. Er zit een leerzame strekking in. Alleen door Gods kracht kunnen wij veranderd worden en onze zonden overwinnen. Het boekje wijst den eenig goeden weg: het gebed tot God. Niet juist is het, dat Kees z'n vader bij het "verhoor" niet voldoende aandacht schenkt aan hetgeen Kees vertelt en nog verder vertellen wil. Ouders kunnen hun kinderen ook verkeerd beoordeelen. Ze dachten, dat Kees er heelemaal onverschillig onder was, wat toch niet het geval bleek te zijn. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.