Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. van Beek

Het grote verschil, druk 1, 36 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk Hartse en Karel Veerstra zijn van jongsaf al vrienden. Ze bewonen "dezelfde trap". Ze bleven ook op school vrienden. Echter is er tusschen beiden een groot verschil. Henk neemt het leven ernstig op en wordt daar thuis ook in opgevoed. Karel heeft geen bezwaar Zondags naar het voetballen te gaan en de bioscoop te bezoeken. Henk wijst hem wel eens op het verkeerde daarvan. Van school af gaat Karel naar Den Haag en Henk komt bij een loodgieter. De laatste doet zijn plicht, omdat God het wil en wordt een goede vakman, die later compagnon in de zaak wordt. Karel komt op het verkeerde pad. Wordt rijk door bedrog, valsche handteekeningen, diefstal enz. Door een auto-ongeluk komt Karel in het ziekenhuis en heeft berouw over zijn slechte leven. Na genezing is hij kreupel en begint een groentenwinkel. Algemeene op- of aanmerkingen: Vlot geschreven boekje, waarin opvoedkundige strekking zit. Menig gezin kan er uit leeren hoe op Zondag b.v, de radio niet gebruikt moet worden om voetbaluitslagen te hooren enz., ook geen voetbalwedstrijden bezoeken op Zondag. De godsdienstige strekking hadden we liever anders. We zien Karel niet met z'n schulden en zonden tot God gaan. Jammer dat de romantische weg gevolgd is en er eerst een auto-ongeluk moet gebeuren. Ook hier weer het gebruik van het Gezangvers: "Beveel gerust Uw wegen".
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
E. van Beek

Het grote verschil, druk 2, 32 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. 16 cent. Dit boekje vertelt van twee jongens, die beiden leerlingen zijn van een en dezelfde Christelijke School en als vrienden in hun jeugdjaren echt samenleven. Maar het groote verschil tusschen beiden is reeds vroeg merkbaar . . . de één is er op uit, de wereld te gewinnen . . . . de ander staat open voor het hoogste goed. De verdere levensgang brengt dit verschil al meer aan het licht. De een raakt op het pad van eer- en genotzucht in strikken van zonde verward; de ander, eenvoudig en trouw in de vreeze des Heeren, ondervindt, dat de godzaligheid de belofte heeft ook voor dit leven. Maar het verschil blijft niet. De ander komt tot inkeer langs een diepen weg, en het zaad des Woords komt ook bij hem tot heerlijke ontkieming. Het omslag is origineel; de plaatjes zijn geslaagd; de typografische verzorging is onberispelijk. Maar boven alles munt uit de geest van dit verhaal. Er kan inderdaad een groote zegen uitgaan van de demonstratie van het groote verschil tusschen dien, die God dient en dien, die God niet dient. Inderdaad het wordt hier niet alleen beredeneerd, maar gedemonstreerd. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

E. van Beek

Het grote verschil, druk 3, 32 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk Hartse en Karel Veerstra zijn van jongsaf al vrienden. Ze bewonen "dezelfde trap". Ze bleven ook op school vrienden. Echter is er tusschen beiden een groot verschil. Henk neemt het leven ernstig op en wordt daar thuis ook in opgevoed. Karel heeft geen bezwaar Zondags naar het voetballen te gaan en de bioscoop te bezoeken. Henk wijst hem wel eens op het verkeerde daarvan. Van school af gaat Karel naar Den Haag en Henk komt bij een loodgieter. De laatste doet zijn plicht, omdat God het wil en wordt een goed vakman, die later compagnon in de zaak wordt. Karel komt op het verkeerde pad. Wordt rijk door bedrog, valsche handteekeningen, diefstal, enz. Door een autoongeluk komt Karel in het ziekenhuis en heeft berouw over zijn slechte leven. Na genezing is hij kreupel en begint een groentenwinkel. Algemeene op- of aanmerkingen: Vlot geschreven boekje, waarin opvoedkundige strekking zit. Menig gezin kan er uit leeren hoe op Zondag b.v. de radio niet gebruikt moet worden om voetbalwedstrijden te hooren, enz., ook geen voetbalwedstrijden bezoeken op Zondag. De godsdienstige strekking hadden we liever anders. We zien Karel niet met zijn schulden tot God gaan. Jammer, dat de romantische weg gevolgd is en er eerst een auto-ongeluk moet gebeuren. Ook hier weer het gebruik van het gezangvers: "Beveel gerust uw wegen".
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.