Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het matrozenkind, druk 4, 32 blz.
G.K.0. 4 t.d.t. Dit zeemansverhaal, gedrukt op grauw papier en voorzien van oude cliché's, kan ons heel weinig bekoren. Immers de evangeliserende strekking is meer methodistisch dan Gereformeerd. In de evangelisatiesamenkomst wordt de algemeene verzoeningsleer onverbloemd verkondgd: “De Heere Jezus Christus heeft de wereld lief, dus u allen, mannen of vrouwen, jongens of meisjes". Als het meisje tot een van de schippersiongens over de liefde Gods spreekt, zegt ze: Ik houd van je, Dirk, en daarom zal de lieve Heer ook wel van je houden". 't Is een zonderlinge boodschap, die zekere plaat hun bracht: "God is goed: Hij heeft zoowel jongens als meisjes lief". Eindelijk, dat "zelfs God de gevolgen der zonde niet wegdoen kan", zouden we liever anders uitgedrukt hebben. We achten dit boekje in geenen deele aanbevelenswaardig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931