Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Henzel

Het licht komt, druk 1, 16 blz.
Geïll. omslag. 4 zwarte plaatjes. Prijs 10 ct. Een zendeling komt in China. Zonder het te weten, is hij in het huis van een opiumhandelaar. Als hij dit gewaar wordt, verlaat hij het terstond. Hierdoor wint hij het vertrouwen van 't volk. Zijn prediking wordt met belangstelling gehoord. Het licht des Evangelies begint in China meer en meer te schijnen. 't Is dus een stukje Zendingsgeschiedenis. Heel aardig verteld. Het boekje zal wel bedoelen, belangstelling te wekken voor den Zendingsarbeid. Maar het is geheel een verhaaltje over een zendeling. Twee dingen hadden meer op den voorgrond moeten treden, nl. hoe dankbaarheid ons past, dat wij boven Chineezen en andere Heidenen zoovele voorrechten bezitten, en dat ook de kinderen mede kunnen arbeiden voor de zending. Taal, stijl en uitvoering zijn goed. De plaatjes zijn alleraartligst. Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913