Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Het meisje uit het bos, druk 1, 60 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Conny van Maren, een vervelend en verwend dokterskind, kan het niet uitstaan dat haar vriendinnetjes spelen met Mirry, een weesje, dat bij haar Grootmoeder woont in een hutje in het bosch. Als Conny's hondje weggeloopen is, vindt Mirry het, maar ze weet niet dat het van Conny is. Dat merkt ze pas op den verjaardag van Conny. Als ze het diertje eerlijk terug brengt, scheldt Conny haar voor dievenkind. Mirry wordt gevaarlijk ziek. Wat heeft Conny nu een spijt. Veel van den Heere Jezus gehoord te hebben, beteekent ook niet Hem toebehooren, leert ze nu. Mirry heeft den Heere Jezus lief. Mirry herstelt en Conny komt haar zelf het hondje terug brengen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een fleurig boekje. Bijzonder scherpe teekeningen, welke het uiterlijk zeer verhoogen. De teekening op blz. 46 is echter fout; de hond behoort er niet bij. Het zal door onze meisjes graag gelezen worden; alleen die Engelsche meisjesnamen zijn eerder hinderlijk, waar dient het voor.
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Het meisje uit het bos, druk 2, 62 blz.
prijs f 0,75; geïll.; gecartonneerd; meisjesboek. Strekking: Conny, enigst dochtertje van een dokter, is verwend. Ze voelt zich te hoog voor Leentje uit het bos. Daardoor mislukt het verjaarpartijtje. Conny heeft - na gesprek met moeder - berouw.
Conclusie: Boekje met goede strekking. Berouw juist getekend. Gebed blijft niet achterwege.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.