Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPetrus Kruisman

Hoe Johann Schill zijn vriend vond, druk 2, 64 blz.
Nieuwe Titeluitgave. (Vroeger: Hoe Johann Schill zijn vriend vond). G. K. C. 0 3 z. p. 30 cent. Een verhaal van 't oude soort: Een arme weduwe, die een eenigen zoon heeft, Johann, verdient met verstelwerk een schraal centje; Johann is schoenmakersleerling en krijgt meer standjes dan geld. Moeder is keurig netjes, eerlijk, ijverig maar "natuurlijk" zouden we zeggen, ziekelijk. Ze hoest. Als Johann z'n loon eens een week ingehouden wordt door den dronkelap die zijn baas is, is er geen brood in huis. Dan moet Johann Zondagsmorgens al vroeg met wat gereed herstelwerk er op uit, om eenig geld te krijgen. Op dien tocht komt hij in aanraking met goede menschen, o.a. een meevoelenden politie-agent, die zorgt, dat er 'n dokter bij de weduwe komt. Zoo geraakt de moeder in een ziekenhuis en vóór haar dood vertelt ze Johann de geschiedenis van haar leven. Ze raadt hem aan terug te gaan naar Duitschland, vanwaar ze met haar man afkomstig is. Hij tracht zich te verstoppen in een goederenwagen, wordt gevonden, zeer toevallig juist op het moment dat daar een zekere heer Achterhof bij is, die evangelisatie-arbeid verricht onder jongens, en meisjes. Deze ontfermt zich over Johann, neemt hem mee naar Rotterdam, brengt hem op de Zondagsschool, waar Johann z'n Vriend, den Heere Jezus, vindt. Naar het gewone recept bewerkt, is dit boekje een goed type van het soort. De menschen zijn niet ál te braaf of ál te slecht. En behalve de nu eenmaal noodzakelijke toevalligheden - anders komt de gewenschte afloop nimmer - is de samenstelling vrij goed. De strekking is goed, maar zeer opzettelijk. Echter verdient het verhaal daarom nog niet gekleineerd te worden. De voortreffelijke illustrator heeft de teekeningen zeer goed verzorgd. Jammer, dat het religieus gehalte zoo slap is. Daardoor is het onbevredigend. En een slappe aanbeveling is daarvan het natuurlijk gevolg.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Petrus Kruisman

Hoe Johann Schill zijn vriend vond, druk 2, 64 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Johann Schill is loopjongen bij een drinkenden schoenmaker. Zijn vader is dood en zijn moeder, een Duitsche, lijdt aan tuberculose. Door een onvoorziene gebeurtenis komt de armoede van vrouw Schill aan het licht en nu ze ook bloed opgeeft, wordt ze naar het ziekenhuis vervoerd. Daar sterft ze. Johann tracht nu als "blinde passagier" naar Duitschland te komen, hetgeen mislukt. Hij komt weer in Rotterdam terecht en op een Kerstfeestviering vindt Johann zijn "trouwe Vriend". Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is ontegenzeggelijk een mooi boekje, waarin het leed in al zijn zwaarte duidelijk naar voren komt. Vooral de geschiedenis, die moeder Schill haar zoon vertelt, is zielig en droevig. Wel loopt in het laatste gedeelte, de bekeering van Schill, wat vlug van stapel. Ook lijkt Eet wel een beetje op: Jezus neemt de zondaars aan. Ik ben een zondaar, dus ben ik aangenomen! Overigens toch een boeiend geschreven boek! Met de nieuwe titelplaat ziet het er goed uit.
Conclusie: Aanbovelen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.