Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Ik heb nooit wat!!, druk 1, 77 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Noortje Roos, die andere vriendinnen ziet uitgaan, is ontevreden en kwaad. Zij heeft nooit iets. Er is geen geld voor. Eigenlijk van verveling gaat ze bessen plukken op een boerderij om geld te verdienen. Daar ontmoet zij Evelien, een arm meisje, dat thuis nog een zusje heeft. Als Noortje haar bezoekt, merkt zij dat het zusje blind is en dat Evelien haar verdiende geld uitgeeft aan de dokter, die haar zusje behandelt. Ook ontmoet zij op de boerderij een jongen, die beide ouders en een broer verloren heeft bij de watersnood. Dit alles brengt Noortje tot andere gedachten. Nu staat ze diep beschaamd over haar kwade uitroep: Ik heb nooit wat... Strekking: Zie niet naar hen, die 't wel eens wat gemakkelijker schijnen te hebben dan wijzelf, maar let op hen, die 't minder hebben en onder veel verdriet gebogen gaan. Dan houden we altijd nog zeer veel over om dankbaar te zijn.
Conclusie: De meisjes zullen dit boekje verslinden. 't Is bijzonder vlot geschreven, vol spanning en naar 't leven.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Ik heb nooit wat!!, druk 1, 77 blz.
Ik heb nooit wat!! verzucht Noortje, ontevreden, nu alle vriendinnen op vacantie zijn en zij thuis moet blijven, omdat er geen geld is voor uitstapjes. Om wat voor zichzelf te verdienen gaat ze bij een boer helpen met bessenplukken. Ze komt dan met kinderen in aanraking die het werkelijk moeilijk hebben en ze leert inzien dat haar leventje niet zo zwaar is als ze wel denkt. Een gezellig boek van Nel Verschoor-van der Vlis in weldoende christelijke geest. (geb. f 1,10)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

Nel Verschoor-van der Vlis

Ik heb nooit wat!!, druk 2, 77 blz.
Geschikt voor meisjes van 8-10 jaar. Prijs f 4,10.
Inhoud: Noortje Roos is alleen. Haar vriendin is met vakantie. En zij: Zij gaat natuurlijk niet met vakantie. Noortje is erg ontevreden. Ze herinnert zich dat Riek en Hillie van de schoenmaker geld hebben verdiend met bessen plukken. Dat kan zij toch ook? Ze gaat naar de schoenmaker maar de meisjes zijn er niet. Ook met vakantie. Door ontmoeting met andere mensen komt ze tot de ontdekking dat zij rijker is vergeleken bij anderen. Joost die zijn ouders heeft verloren bij de watersnood. De ontmoeting met de oude mevrouw die met haar over Jezus spreekt. Marjolein het blinde zusje van Evelien met wie ze samen bessen plukt. Marjolein haar moeder heeft gezegd dat ze eens zal kunnen zien, als ze bij Jezus komt. Want Jezus kan alles. Noortje komt weer in de gedachten het schilderij bij de oude mevrouw, waarop afgebeeld staan drie lege kruisen, met een open hemelpoort, omdat Jezus is opgestaan. Nu begrijpt ze waarom Marjoleintje zo blij kan zijn.
Conclusie: Geestelijke strekking goed. Voor het eten wordt gebeden. Marjoleintje bidt veel om weer te mogen zien. Fijn verhaal opgebouwd uit een reeks vakantiegebeurtenissen. Het uiterlijk is fleurig. De verzorgde pentekeningen doen ietwat ouderwets aan. Ze kloppen met de tekst. Overzichtelijke bladspiegel.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. J. t. B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1978

Open Boekbeoordeling.