Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. Roodhart

Het hol in het bos, druk 1, 60 blz.
G.K.C.B. 8 t.d.t. Een familie uit de stad heeft in een bos een vacantieverblijf. Een boshut. Een van de jongens slaapt in een tent. Met andere jongens en meisjes wordt een club, de vossenclub opgericht. Piet, die in de hut slaapt, maakt met zijn vriendje Wim een hol in het bos. Ze willen dit voor de anderen niet weten. Toch ontdekt een van de club, Ab, het hol. Hij belooft te zullen zwijgen, maar breekt zijn woord. Dan komen de anderen en vernielen het hol. Piet en Wim zijn verdrietig en verontwaardigd. Ook de ouders bemoeien zich met het geval. De jongelui, die het hol hebben vernield, betuigen hun spijt. Piet blijft boos, tot vader bij het avondgebed hem de ernst van de bede Vergeef, ons onze schulden onder het oog brengt. Piet vergeeft dan, de vrede wordt hersteld en de leden van de club brengen ook het hol weer in orde. In het begin kan de auteur niet op dreef komen; later wordt dat beter. We gaan hierop echter niet nader in, omdat dit boekje voor ons niet te gebruiken is. Het is goed geïllustreerd en ziet er fris uit, maar de inhoud bevalt ons in genen dele. Een humanist kan ook zó schrijven. Wij weten niet, welke maatstaven de Vrijzinnige Zondagsscholen aanleggen bij de beoordeling van kinderlectuur, maar wij zijn geneigd te zeggen: voor een Vrijzinnige Zondagsschool is dit boekje misschien wel aannemelijk; Vrijzinnigen immers bidden ook wel het Onze Vader en geloven ook wel aan „Gods bewarende hand", pag. 55, zij het dan op andere wijze dan wij. Voor ons echter deugt dit niet. Geen woord in heel het boek over Christus en over de zonde als schuld voor God. Ook niet van vergeving om Jezus' wil. Het Evangelie wordt hier niet verkondigd. Wij achten dit verhaal voor onze Kerstuitdeling ongeschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

C. Roodhart

Het hol in het bos, druk 1, 60 blz.
Prijs f 0,75; gecartonneerd; geïll.; jongenshoek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Een groep kinderen logeert met hun ouders bij de Loosdrechtse plassen. Ze richten een club op. Piet en Wim graven, zonder dat de anderen het weten, een hol. De club neemt wraak door het hol te verwoesten. Strekking: Je mag geen woordbreuk plegen. Als anderen ons kwaad doen, moeten we kunnen vergeven.
Conclusie: De leugen wordt niet achterhaald. De grappen zijn profaan. Het berouw is niet van harte. Meer moraliserend dan evangeliserend. Totaal ongeschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.