Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. de Rover

IJsgang, druk 1, 88 blz.
G.K.C.O. 6 t.d.t. Kees Drinkwaard is het zoontje van een parlevinker. Hij is een echte jongen, die het met zijn kameraden best kan vinden. Zijn ouders hebben het niet breed, vooral niet nu de winter invalt. Kees heeft een buitenkansje, door den eersten prijs te winnen bij een hardrijderij. Die prijs wordt hem misgund door een jongen, Leen Luiten, die hem telkens dwars zit. Ten slotte scheldt deze hem voor „dief". Er zijn nl. aardappelen gestolen bij een gierigen boer, die hem voor den dader houdt. Zijn onschuld komt al dadelijk aan 't licht, maar het duurt toch totdat de eigenlijke dader gevonden is, vóór men in het dorp overtuigd is van den laster, ten opzichte van den parlevinker rondgestrooid. De idiote zoon van den bestolen boer brengt de waarheid aan den dag, nadat Kees hem 2 kwartjes gegeven heeft, welke voor brandstof bestemd waren. Jammer, dat het papier niet beter is en de heele verzorging niet fijner. Want De Rover heeft hier een goed boekje gegeven. Het is naar het leven geteekend. Kees heeft z'n echte jongensgebreken: driftigheid, roekeloosheid, onnadenkendheid, maar ook z'n goede eigenschappen. Hij is eerlijk en oprecht, en kan met z'n moeder vertrouwelijk praten. Het gezin van den parlevinker is een Christelijk gezin. Dit wordt niet alleen in woorden, maar ook in daden getoond. Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

P.A. de Rover

IJsgang, druk 1, 88 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit boek geeft weer de avonturen van eenige jongens. 's Winters gaan zij scholletje loopen op de bevroren slooten en hakken het ijs stuk. Een boer, die hen nazit, struikelt en moet thuisgebracht worden. Belletje trekken bij den schoenmaker komt een paar van hen duur te staan. De vader van Kees Drinkwaard is parlevinker. Kees mag mee om de koopwaar aan riviervaarders te verkoopen. De vader van Dirk Vermeer is veldwachter. De vijf jongens halen nog wel eens streken uit en daarom worden op een avond de twee genoemden gesnapt. Na een flinke afstraffing mogen zij gaan. Vader Drinkwaard wordt beschuldigd aardappelen te hebben gestolen. Kees wordt op school al uitgescholden voor dief. Het komt echter uit, wie het gedaan heeft. Hannes met den bochel verklapt het geheim. Er werd een angstige tijd doorgemaakt, maar de onschuld van Drinkwaard komt aan het licht. Dan is er groote blijdschap. Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot geschreven, echt jongensboek. De godsdienstige strekking is wel goed. Echter past het in onze kringen niet zoozeer. 't Is wel geschikt voor evangelisatie-lectuur. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

IJsgang, druk 5, 81 blz.
prijs f 1,30; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Kees gaat met zijn kameraden ijsje-kwaken bij het land van boer Heykoop. Deze jaagt ze na en valt, waarbij hij zich ernstig bezeert. Ze helpen hem. De vader van Kees is aardappelparlevinker op de rivier. De jongens halen allerlei kattekwaad uit. Kees wint de prijs bij een hardrijderij. De lange knul moet het tegen hem afleggen en slaat Kees een blauw oog. De rivier gaat zitten door de strenge vorst, Bij boer Heykoop worden aardappels gestolen en de verdenking valt op Drinkwaard, de vader van Kees. Door Hannes, de ongelukkige zoon van Heykoop, wordt de dader aan het licht gebracht. Na weken van nietsdoen kan vader eindelijk weer uitvaren.
Conclusie: Echt een boek van De Rover. Het is een spannend verhaal en het is leerzaam. De strijd van Kees tegen z'n drift is goed getekend, evenals moeders hulp en gebed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

IJsgang, druk 5, 81 blz.
Ijsgang, door P.A. de Rover, haalde al een vijfde druk. Een echt jongensboek dat vertelt van een strenge winter in ons waterrijke Holland met ijspret en ijsgevaar. De hoofdpersoon is Kees, de zoon van een rivierparlevinker, wiens kleine avonturen prettig worden verhaald. Nogal wat waaghalzerijen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

P.A. de Rover

IJsgang, druk 6, 77 blz.
Ijsgang door P. A. de Rover is al aan de zesde druk toe en terecht. Dit aardige verhaal over Kees Dinkelwaard en zijn vrienden is kerngezond. De jongens beleven een strenge winter, vol ijspret en plezier. Simpele gebeurtenissen, maar prettig en onderhoudend verteld. (geb. f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.

P.A. de Rover

IJsgang, druk 6, 77 blz.
8 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 9 j. e.o., (zie B.B. 1953). Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

P.A. de Rover

IJsgang, druk 10, 73 blz.
prijs gebonden f 4,90; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Het verhaal speelt in de dertiger jaren en vertelt over kwajongensstreken, maar ook over de zorgen in het gezin van een parlevinker. Als het winter wordt en de rivier dichtvriest, liggen de verdiensten stil. Vader wordt dan verdacht van aardappeldiefstal, maar gelukkig wordt de dader gevonden.
Conclusie: Vlot geschreven boek met een goede inhoud. Toch betwijfelen we of de omstandigheden van toen de jeugd van nu blijven boeien.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.