Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHugo Kingmans

Hoe een woonwagenjongen zendeling werd, druk 1, 29 blz.
Weer een woonwagengeschiedenis! 't Kind van Dr. Marland wordt door een kermisvrouw gestolen en weggevoerd naar Duitschland. Zijn pleegouders sterven tengevolge van hun zedeloos leven en Alfred komt bij een predikant in huis. Hij studeert voor zendeling en gaat naar Indië. Daar ontmoet hij zijn ware ouders, die indertijd er ook heengegaan zijn. Goed geschrèven. Wel mooi verteld. Het afgezaagde thema krijgt eenige variatie doordat het terugvinden in Indië plaats grijpt. De woonwagenatmosfeer schijnt voor onze auteurs een bijzondere attractie te hebben. Men moest toch eindelijk dit cliché-thema eens laten varen. Er zijn veel betere onderwerpen te vinden. Dan ontloopt men tevens aan de kans, onwaarschijnlijkheden te debiteeren. (B.v. dat een domineesvrouw aan een woonwagenjongen "zoomaar" een zoen geeft.) Al worden de waarheden van zonde en genade niet opzettelijk vermeld, het boekje heeft toch een Christelijke strekking en zegt ons, dat we hebben te zaaien aan alle wateren. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.