Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Het ware geluk, druk 1, 157 blz.
G. K. C. 0. 19 t. d. t. f 1.20. (Band 45 ct.). Een echte "Ida Keller". Eerst maken we in dit boek kennis met een violist, die samenwoont met z'n zuster. Naast Richard en Else woont een vrouw, wier man in Amerika werkt. Deze vrouw is ziek; haar dochtertje Bébé werkt voor moeder, broertjes en zusjes. Na den dood van de vrouw komt Bébé als dagmeisje bij Mevr. Werner, die een blind dochtertje Emilia heeft. Door middel van Bébé komt Else bij Emilia en is zij het middel tot bekeering van deze blinde. Emilia's broer, die advocaat is, maakt een reis naar Zwitserland en neemt Richard mee, die daar geheel herstelt en een plaats krijgt bij een le klas ensemble, zoodat die voor z'n leven geborgen is. Else komt dien tijd als juffrouw van gezelschap bij Emilia, aan wie ze den weg der zaligheid nader bekend maakt. Juist bij de terugkomst van haar broer sterft Emilia, en laat haar vermogen na aan Else. Bébé's vader sterft in Amerika. De kinderen komen onder toezicht van den voogdijraad, doch Herman Werner, de advocaat, trekt zich in 't bijzonder het lot der weezen aan. Else wordt Hermans, vrouw. Bébé en haar zusje komen bij hen in huis., De jongens gaan naar een kostschool. De gewone fouten, die we telkens bij deze auteur aantreffen, compareeren ook hier: te zeer geïdealiseerde karakterbeschrijving, te onwaarschijnlijke verwikkeling, en godsdienstige oppervlakkigheid, vooral wat aangaat de bekeeringen, waarvan in, die boek sprake is. De teekeningen zijn over het algemeen goed, sommige zelfs zeer goed. De letter is buitengewoon duidelijk. De uitvoering is onberispelijk. Ofschoon het moeilijk is, het laatstgenoemd gebrek voor lief te nemen, bevelen we dit boek, dat over het geheel een positief Christelijk boek mag worden genoemd voor onze Kerstuitdeeling aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926