Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het heerlijke land, druk 1, 43 blz.
Dit aardige boekje biedt het eenvoudige verhaal van Sophietje de Liefde, een echt kind; zooals we ze allen kennen en dagelijks om ons heen zien. Sophietje's Vader sterft aan de tering en gaat naar "het heerlijke land". Zelf zwak, komt ze eens den dood nabij door zware longontsteking. Door haar spreken is ze een anderen teringlijder nog ten zegen. Haar Moeder gaat haar steeds voor in de wegen Gods. In dit werkje, dat zoo geheel afwijkt van de gewone Kerstboekjes met hun dikwijls onnatuurlijke bekeeringsgeschiedenissen, klinkt een liefelijke toon ons toe. De meesterhand is er in te herkennen. Zulk een boekje doet weldadig aan. 't Is uitnemend geschreven. Alleen de episode van Sophietjes leugen - echt kinderlijk en waar - is technisch zwak. Toch zouden we die episode niet gaarne missen. Misschien dat dit boekje meer door groote menschen zal worden gewaardeerd dan door kinderen. Evenwel, het kan dienen om aan de kleineren te worden voorgelezen. Alles concentreert zich in dit verhaal om de vraag, of wij ons aardsche leven hebben leeren kennen als een reis naar het heerlijke land. In menig Christelijk gezin kan het tot zegen zijn en een beschamend voorbeeld stellen. We zijn Uitgever en Schrijfster dankbaar voor dit naar inhoud en vorm keurige boekje en bevelen het met warmte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.