Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Het gouden voorleesboek, druk 1, 320 blz.
Ter gelegenheid van het gouden schrijversjubileum van de bekende jeugdauteur W.G. van de Hulst verscheen Het gouden voorleesboek, een met bijzondere veel zorg uitgegeven bundel verhaaltjes, die voornamelijk bedoeld zijn om door moeders aan kleuters voorgelezen te worden. Mogelijk kunnen 7-, 8-jarigen ze zelf lezen. De meeste verhaaltjes stammen uit de realiteit - belevenisjes van kinderen, vooral boerenkinderen en uit eenvoudige milieus. Daarnaast komen enkele sprookjesachtige en speelgoedverhalen voor. De inhoud varieert van enigszins ouderwets prekerig en sentimenteel tot gezellig fris. De achtergrond is protestants-christelijk, maar volkomen aanvaardbaar voor katholieken. De ik-verhaaltjes lenen zich minder tot voorlezen aan de kleintjes. W.G. van de Hulst Jr. is met zijn rijke illustraties volkomen in de sfeer gebleven. De kinderen zullen vooral de glanzende kleurenplaten prachtig vinden. In het bijzonder voor eenvoudige gezinnen een mooi voorleesboek, door een geboren verteller. (geb. f 17,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Het gouden voorleesboek, druk 5, 320 blz.
Een bekende, bovengenoemd boek van v. d. Hulst. De 5e druk hiervan is verschenen en niemand zal zich hierover verwonderen. Wat kon hij goed voor kinderen schrijven. Zijn verhalen blijven de kinderen boeien. En dan al die mooie plaatjes bij de vertellingen! Van de Hulst jr heeft ook hiermee dit boek tot iets moois gemaakt, waardoor een "gezellige ouderwetse sfeer" wordt opgeroepen. Deze oude bekende blijft het goed doen. U zult uw kleinere kinderen er een groot plezier mee doen door het aan te schaffen en er uit voor te lezen. Zo goed, als u ook hiervoor de nodige tijd neemt! Maar ook de groteren lezen er nog met genoegen in! Het is een bijzonder goed verzorgde uitgave geworden. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het gouden voorleesboek, druk 11, 312 blz.
geb.; prachtige tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.; geschikt voor jongens en meisjes van 4-7 jaar; prijs f 29,50.
Inhoud: Een prachtig voorleesboek van de "meester"-verteller Van de Hulst. Zoals hij kon vertellen zijn er nu nog maar weinigen te vinden. Al is het een oud boek, toch weet de schrijver in onze tijd de snaren van de kinderziel te raken. De vertelstof doet wat ouderwets aan, maar de boodschap in het verhaal is dezelfde gebleven. Toch zijn bepaalde begrippen volledig verouderd, b.v. steenkolenboer, kolenschp, slagersjongen, boosaards, stroop gehaald in een kannetje, dikke Dina, de meid, een tobbe met zeepsop. E.e.a. zal bij het voorlezen een korte toelichting vereisen.
Conclusie: Een fijn voorleesboek, dat door de jaren heen zijn waarde heeft weten te behouden. Met inachtneming van het bovenstaande kan dit boek voor onze kleinen nog heel goed gebruikt worden.
Eindoordeel: aanbevolen. C. L. Maaskant
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1991

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Het gouden voorleesboek, druk 11, 312 blz.
1996Herdruk, geïllustreerd door W. G. van de Hulst jr., geschikt voor jongens en meisjes, voor vier- tot achtjarigen. Prijs f 29,90.
Inhoud: Een reeks van 59 kleutervertellingen.
Beoordeling/opmerking: Een heerlijk voorleesboek voor kinderen van vier tot acht jaar. Er kunnen - indien gewenst - verhalen worden weggelaten. Sommige (moeilijke) woorden vragen wel om uitleg, bijvoorbeeld blz. 7 landauer, kokardes, blz. 18 jool, partjes van een sinaasappel, blz. 145, stoof, blz. 212, reetjes, blz. 283... Bij het verhaal van Lientjes Kerstfeest nr. 40 op blz. 216 wordt de Kerstgeschiedenis verteld. Ondanks het kerstboompje in de roef bij het raam (216), wordt in dit verhaal gezegd dat het niet gaat om het boompje en de appelkoekjes. Wat het echte Kerstfeest is, wordt verteld op blz. 220. Fijn dat je ook zonder kaarsjes op het Kerstfeest mag komen (229). "De He(e)re Jezus kent ons allen..." (230). In dit boek lezen we van een meisjes die op haar knietjes haar avondgebedje opzegt (217). Het verhaal over het engeltje blz. 31 kan ik minder waarderen. De strekking "beter een goed engeltje dan een mooi engeltje" laat zich verstaan. Goed dat we onze kleine kinderen voorhouden dat "God in de hemel je bewaren moet..." (blz. 30). G. H.J.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1996

Open Boekbeoordeling.