Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Troost

Huize Iepenhorst, druk 1, 117 blz.
prijs ƒ 1,40; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Leo van Dalen komt door familieomstandigheden enige tijd in het gezin van dokter van Dam met de tweeling Jan en Jaap, niet wie hij naar school gaat. We zien de goede en verkeerde trekken van de jongens, vooral van Leo. Strekking: Goede godsdienstige en opvoedkundige strekking.
Conclusie: Een aardig boekje. Het verhaal loopt vlot. Sommige illustraties konden beter zijn.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
G. Troost

Huize Iepenhorst, druk 1, 117 blz.
In het huisgezin van Dr Van Dam komt een jongen logeren, die van dezelfde leeftijd is als de twaalfjarige tweeling Jan en Jaap. Met z'n drieën beleven de vrienden diverse avontuurtjes. Dat vertelt G. Troost in Huize Iepenhorst. Erg veel cliché-achtigs.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

G. Troost

Huize Iepenhorst, druk 1, 117 blz.
Jaap en Jan vormen de hoofdpersonen uit Huize lepenhorst, door G. Troost. Later komt Leo daar nog bij, een jongen wiens moeder in een sanatorium moest worden opgenomen en die een poos gastvrijheid geniet in het doktersgezin. Het drietal beleeft van alles, doch het zijn knapen van het goede soort, zodat de lezers veel goeds uit hun belevenissenkunnen puren. Prettige afwisseling van goede humor en diepe ernst.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

G. Troost

Huize Iepenhorst, druk 2, 113 blz.
prijs f 1,45; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Bij de familie van Dam komt een logé, Leo van Dalen. Samen met de tweeling Jan en Jaap beleeft hij daar allerlei avonturen. We zien goede en verkeerde trekken van de jongens, vooral van Leo. Strekking: Goede opvoedkundige en godsdienstige strekking. Schuldbelijdenis en Godsvertrouwen.
Conclusie: Een spannend boek voor jongens van 12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen. (2de beoordeling)
Inhoud: Door ziekte van zijn moeder en vertrek van vader komt Leo van Dalen in een doktersgezin. Met twee zoons uit dat gezin, een tweeling, gaat hij naar school en neemt deel aan hun echte jongensleven. Strekking: Godsdienstige strekking zeer goed. Na het kwaad gedaan te hebben, komt echt berouw. Gebruik van Here.
Conclusie: Vlot en mooi verhaal. Jammer, dat de illustraties niet beter zijn. Die op blz. 93 is bepaald onjuist.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
G. Troost

Huize Iepenhorst, druk 3, 113 blz.
40 t.d.t., G.K.C.B., J. 9-12 j., (zie B.B. 1958). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

G. Troost

Huize Iepenhorst, druk 3, 113 blz.
prijs gecartonneerd f 1,45; jongensboek.
Inhoud: Leo komt op Huize lepenhorst logeren tijdens het ziek zijn van zijn moeder. Daar woont het gezin van dokter van Dam. Met de tweeling Jan en Jaap beleeft hij verschillende avonturen, mooie en minder mooie, spannende en minder spannende. Zelf doet Leo iets, waardoor hij door de vrienden wordt veracht. De verhouding wordt later hersteld. Strekking: Jongens doen vaak dingen in hun onbedachtzaamheid, waar ze later spijt van krijgen. Leo erkent zijn fout, wordt evenwel niet zomaar weer geaccepteerd. Hij toont het waard te zijn. Strekking godsdienstig en pedagogisch juist.
Conclusie: Een goed jongensboek, soms wat geforceerd geestig, maar de jongens die het zullen lezen, zijn dat zelf ook dikwijls en zullen zich er niet zo licht aan stoten. Overigens een fris boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.