Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. Norel

Houen, jongens!, druk 1, 62 blz.
prijs f 0,95; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek, leeft. 10-16 jaar.
Inhoud: In de rampnacht van 1 Februari hebben de mensen in Colijnsplaat met hun ruggen de vloedplanken gestut en doordat God een schip dwars voor die vloeddam wierp is het dorp behouden gebleven. Lijn, Aart en Cootje helpen dapper mee. Cootje redt een klein kind. Aart mag ook vele andere mensen helpen redden. Ook vader, moeder en broers en zusjes. Helaas sterft z'n moeder, maar het is goed met haar. Strekking: Deze rampnacht voor het nageslacht te doen voortleven en te leren, dat mensenwerk nooit volle waarborg biedt.
Conclusie: Een prachtboek! De kinderen zullen het in één ruk uitlezen. Even meer heenwijzing naar zondebesef en de almacht Gods had wel gekund. Taal en stijl in orde. Uitvoering mooi. Een goede aanwinst.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Houen, jongens!, druk 1, 62 blz.
Hebben we al enige boeken over deRamp vermeld, er is er ook nog een van K. Norel, nl. Houen, jongens! Hier is het de strijd van heel de bevolking achter de vloedplanken tussen Colijnsplaat en Wissekerke. Het verhaal is nogal somber. Norel heeft er betere geschreven.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

K. Norel

Houen, jongens!, druk 2, 62 blz.
prijs f 0,95; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een boekje over de Februariramp 1953. Een deel van Noord-Beveland loopt onder water. De inwoners van Colijnsplaat hebben met hun ruggen de vloedplanken gestut. Ook de "Eendrachtshoeve" stort in. De bewoners worden op wondere wijze gered. Cootje redt een baby. Ook Lijn en Aart helpen dapper mee. Aart redt z'n moeder. Maar moeder sterft en gaat naar een beter Vaderland. Strekking: De rampnacht te doen voortleven voor het nageslacht. Er wordt niet alleen van vertrouwen op de dijken, maar ook van vertrouwen op God gesproken.
Conclusie: Een prachtig boek voor de jeugd van 12 jaar en ouder. O.i. niet geschikt om aan jongere kinderen in handen te geven, door de grote spanning. De uitvoering is mooi.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Houen, jongens!, druk 3, 62 blz.
prijs f 1,-; gebonden; jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Karel is in '44 bij een razzia in Utrecht gegrepen, later door Russen "bevrijd" en naar Siberië gevoerd. Met 12 Russen ontsnapt hij. Vreselijk is de maandenlange tocht door de toendra's. Na talloze gevaren komt hij in Finland aan, belt Utrecht op en keert per vliegtuig naar huis terug. Strekking: Overal wordt God gediend, al is 't op verschillende manier. Dit leerzame boek is rijk aan avonturen. 't Laat iets zien van de wereld achter het ijzeren gordijn. Actueel in hoge mate. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een boeiend boek voor oud en jong. Geen kerstboek, eerder een paasboek. Het terugvinden van geloofsvertrouwen d.m.v. een Paasfeestviering doet vreemd aan.
Eindoordeel: aanbevolen. prijs f 1,-; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Aart logeert een weekend bij Lijn. In die dagen heeft de februariramp plaats. Het gezin van Aart moet een schuilplaats op zolder zoeken. Daar weet Cootje nog een klein kind te redden, dat in een stoel voorbij kwam drijven. Wanneer straks de familie van Aart zich moet redden op een vlot, helpt hij mee hen uit het water te halen, maar moeder overleeft het niet. Gelukkig dat zij gered is door de Heere Jezus.
Conclusie: Dit boek, dat ons een belevenis van een bepaalde familie in de rampnacht wil laten zien, is heel goed geschreven. Het leest prettig en houdt er de spanning in en is van godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Houen, jongens!, druk 4, 62 blz.
prijs gebonden f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Aart logeert een weekeinde bij Lijn. Juist dan heeft de februariramp van 1953 plaats. Als het gezin een schuilplaats op zolder heeft gevonden, weet Cootje nog een klein kind te redden, dat in een stoel voorbij kwam drijven. Als hun sterke huis ook een prooi van de golven wordt, helpt Aart mee aan de redding. Na de redding sterft moeder, die echter gered is door de Heere Jezus. Strekking: Gered uit het water is belangrijk, maar gered door de Heere Jezus is meer.
Conclusie: Dit verhaal geeft een duidelijk beeld van hetgeen in de ramp van de overstroming in 1953 gebeurde. 't Is goed geschreven. Ër wordt gewezen op wat het belangrijkste is bij het verlies van het leven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Houen, jongens!, druk 4, 62 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 9-15 j., (zie B.B. 1957). Een verhaal over de stormramp van 1 februari 1953. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

K. Norel

Houen, jongens!, druk 6, 59 blz.
prijs f 1,55 gebonden; jongens en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar, ook ouder.
Inhoud: Verhaal over de watersnood, waarin alle vertrouwen op de sterke dijken zinloos blijkt te zijn en we de stormnacht van nabij meemaken, geconcentreerd rondom Colijnsplaat. Schooljongens en burgers houden de steunberen van de waterkering tegen, doch elders slaat de waterwolf toe. Aart de Leeuw mag meehelpen eigen gezin thuis te redden, daar hij uit logeren was. Moeder bezwijkt helaas na de ontberingen, maar weet getuigenis te geven van een "ander gered zijn".
Conclusie: Een verhaal van levensernst en Godsvertrouwen, vanuit de werkelijkheid gegrepen. Geen wonder, dat eenparig de conclusie luidt:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Houen, jongens!, druk 7, 59 blz.
prijs gebonden f 2,25; jongens- en meisjesboek 9-12 jaar.
Inhoud: De Eendrachtshoeve op Noord-Beveland gaat onder in de februaristorm van 1953. Eén van de kinderen, Aart, logeert bij zijn vriend Lijn Cozijnse in Colijnsplaat. Hij en Lijn staan hun mannetje als de storm het vloedschot dreigt weg te spoelen. Later mag Aart behulpzaam zijn bij het redden van "schipbreukelingen", waaronder ook zijn broertjes en zusjes en vader en moeder. Moeder echter is op een andere wijze gered!
Conclusie: Een uitstekend verteld verhaal van de bekende schrijver Norel, wat ons de kracht van de Beatrix-vloed laat zien, de moed en 't Godsvertrouwen van vele Zeeuwen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Houen, jongens!, druk 8, 59 blz.
prijs geb. f 7,50; jongens- en meisjesboek 8-11 jaar.
Inhoud: Aart de Leeuw van de Eendrachtshoeve logeert van zaterdag tot maandag bij zijn vriendje Lijn Cozijnse in Colijnplaat. In die zondagnacht slaat de zee toe: de watersnoodramp van 1953. We lezen van de inspanning van de mensen, die de wankelende steunberen en vloedplanken met hun ruggen schragen. We lezen van de ondergang van de Eendrachtshoeve. Het grote gezin wordt echter gered, waarbij Aart zich dapper gedraagt. Alleen... moeder bezwijkt door de geleden ontberingen. Heel erg. Gelukkig wist zij van "een andere redding".
Conclusie: De watersnood van 1953 is voor onze kinderen geschiedenis geworden. Geschiedenis, die echter niet vergeten mag warden. Wat een ontroerend mooi boekje heeft Norel er over geschreven: levensecht, ernstig en getuigend van Godsvertrouwen.
Eindoordeel: zeer warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1975

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Houen, jongens!, druk 9, 59 blz.
geb.; goed geïllustreerd, maar wel wat weinig; geschikt voor meisjes en jongens van 7-9 jaar. Prijs f 4,90.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af op Noord-Beveland tijdens de watersnood van 1953. Boer De Leeuw woont met vrouw en vijf kinderen op de "Eendrachtshoeve". Aart mag bij zijn vriend Lijn logeren en samen ontdekken ze tijdens de storm, dat de steunbeer wankelt. Terwijl het hele dorp helpt duwen tegen de steunbeer, roept de meester steeds: "Houen jongens!" De boerderij van fam. De Leeuw gaat verloren. Alle dieren vinden de dood in de golven. Het gezin wordt gered, maar voor moeder De Leeuw is het teveel. Ze sterft na haar redding.
Conclusie: Een prachtig boek van deze bekende schrijver, waarin het vertrouwen op God centraal staat. Het is boeiend geschreven en de personen zijn meesterlijk getekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen. v. L.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
K. Norel

Houen, jongens!, druk 10, 73 blz.
In de nacht van 1 februari 1953 dreigde bij Colijnsplaat - als op zovele andere plaatsen - de dijk te bezwijken onder de aanrollende golven. Twee jongens merkten dat de steunbeer, die de vloedplanken moest vasthouden, bij elke golf bewoog! Met inspanning van al hun krachten hebben toen 30 tot 40 mensen, leunend en duwend tegen de houten wand, gedurende een eindeloos lijkende tijd de zee buiten kunnen sluiten. De redding kwam door een losgeslagen binnenvaartuig dat, als door een wonder, precies dwars voor de vloedplanken kwam te liggen. Colijnsplaat werd zo van een zekere ondergang gered.
Met een 'Woord vooraf' van de Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland en een afsluitend hoofdstuk 'Veertig jaar later' van het oud-hoofd afdeling voorlichting van die provincie.
Omschrijving inhoud in boek