Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



A. Romijn

In en om de pastorie, druk 1, 137 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit boek maken we kennis met het gezin van Ds. Alberts en deze kennismaking laat een blijvenden indruk achter; Joost is een voortreffelijke jongen, die veel van zijn vader houdt en dit ook met daden toont. Met zijn schoolkameraden vormt hij een club, die heel wat beleeft en zelfs nog een griezelig avontuur meemaakt. Zij maken in het bosch een hol en vinden dit later bewoond door een strooper. De jongens durven daarom niet langer bij het hol te komen. Later wagen zij het echter nog een keer en treffen dan den strooper ernstig ziek en half verhongerd bij het hol aan. In het gezin van Ds. Alberts opgenomen, knapt hij weer op en blijkt nog een verre verwant van den dominee te zijn. Langs dezen weg komt de zwerver ook weer terug tot het geloof van zijn ouders. Algemeene op- of aanmerkingen: Prachtig uitgegeven is dit boek. Kloek van model met illustraties, zoo frisch als Jan Lutz die alleen teekenen kan. Met kleine, heldere letter gedrukt, waardoor de 135 blz. boekenverslinders verschillende avonden zullen bezighouden. Wij melden dit apart, omdat veel boeken expres met groote letter worden gedrukt om den kleinen omvang van het verhaal wat grooter te doen schijnen. D i t boek echter zullen de jonge lezers niet in één avond doorsnellen. Het is prettig en vlot geschreven. Als leesboek voor de school zal het zeker gebruikt kunnen worden. Als Kerstboek voor de Zondagsschool om het Evangelie aan de kinderen uit te dragen, lijkt het ons minder geschikt. Hier vertoont het boek een zwakke plek, het mist diepgang. We kunnen het daarom, zeer tot onzen spijt, niet een "warm aanbevolen" medegeven. Eén opmerking nog. Van de zin: ",Jô, ben je ...... " had de schrijver maar alles moeten weglaten. Dat Bert Verkerk plat Hollandsche uitdrukkingen gebruikt, lijkt mij onwaarschijnlijk voor ene Indischen jongen, die pas in ons land is.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
A. Romijn

In en om de pastorie, druk 2, 137 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 14 t.d.t. Een vlot verteld verhaal van jongensavonturen, dat zijn hoogtepunt vindt in de ontdekking van een zwerver bij het hol, dat ze voor hun spel in 't bosch hadden gemaakt. Die zwerver blijkt uitgehongerd en ziek te zijn en komt ten slotte in de pastorie, het ouderlijk huis van de hoofdfiguren terecht. Hij wordt daar liefderijk verzorgd en de ontdekking, dat hij is een verdoold familielid, maakt de toewijding nog grooter. Deze invloed ten goede blijft niet ongezegend, zoomin voor den gevondene zelf als voor de jongens. De uitwerking van dit boek is prijzenswaard. Papier en druk zijn á la Meinema. Dit is „best". De inhoud is evenredig met de uiterlijke verschijning. De motieven van geloof en bekeering komen voldoende tot hun recht. De invloed daarvan op het jonge leven komen onopzettelijk maar duidelijk uit. We bevelen „In en om de Pastorie" met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940