Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.A. Meijer

We zijn niet bang , druk 1, 188 blz.
We zijn niet bang door C.A. Meijer is een gelijksoortig verhaal uit dezelfde historische periode. Joris Adriaensz vaart als scheepsjongen met de vloot van Mahu en De Cordes over de wereldzeeën. Alle mogelijke avonturen zijn hun deel: storm, gevechten met kapers, negers en indianen, hongersnood, gevangenschap en ziekten. Het forse verhaal is gelovig geschreven en schetst een waarheidsgetrouw beeld van het zeemansleven uit die dagen. (f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1964-65

Open IDIL-Gids.

C.A. Meijer

We zijn niet bang , druk 1, 188 blz.
prijs f 1,50; pocket; jongensboek.
Inhoud: Joris Adriaensz gaat ± 1600 met de vloot van Maha en De Cordes naar Oost-Indië via de Straat Magelhaes, waar ze een overwintering meemaken in de barre kou en tal van avonturen beleven. Daarna varen ze door naar Ternate, waar ze door de Portugezen worden gevangen genomen. Ze weten te ontsnappen. Slechts enkelen van de vloot die is uitgevaren komen in Holland terug. Strekking: De waarde van goede kameraadschap in moeilijke omstandigheden. Mees Sanders schaamt zich niet op de hem eigen originele wijze in zeemanstaal zijn geloof te belijden. De schrijver laat niet alleen de mooie, maar ook de donkere kant zien van de tijd der O.I. Compagnie.
Conclusie: Van dit genre zijn er al vele verschenen. In in soort is het niet slecht. Jongens zullen ongetwijfeld genieten van de vele avonturen, die de schepelingen beleven. De stijl is behoorlijk, evenals de verhaaltrant.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.