Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.M. de Moor-Ringnalda

In de grijze toren, druk 1, 111 blz.
G.K.C.O. 11 t.d.t. Wybo Verdonk, een stukadoorszoontje, wat zwak en ziekelijk, wordt daarom geplaagd door zijn broertje Arie. En als Wybo met een mooier rapport van school komt, doet Arie zóó leelijk, dat Wybo in drift wegloopt, de bosschen door, en na een bangen zwerftocht bij een grijzen toren aankomt. Daar wordt hij liefderijk door den eenzamen bewoner, den heer Dortema, opgenomen en verpleegd in een ernstige ziekte. Wybo's vader, een werkloos communist, komt op bezoek. Hij zal in nog grooter armoe komen, omdat hij geweigerd heeft "onderkruipers"-werk aan te nemen; nu wordt hij van "den steun" uitgesloten. Maar de invloed van den heer Dortema en van Wybo, ook de ernstige ziekte van Verdonk's vrouw, brengen hem tot betere gedachten. Wybo herstelt. Ook zijn moeder. Niemand zoo blij als Wybo. Zijn schuld belijdt hij en hij is dankbaar. De heer Dortema blijkt een vroom man te zijn. Rijk in bezittingen, maar in groote smart over het verlies van zijn vrouw en drie kinderen. Eén daarvan, ook een Wybo, was hem vooral dierbaar. Onze Wybo lijkt daar veel op! Tenslotte wordt Verdonk met zijn heele gezin op een boerderij van den heer Dortema in Friesland geplaatst. En Wybo mag tuinman worden, naar den wensch van zijn hart. Ofschoon dit verhaal zeer goed verteld is en niet nalaat te „pakken", hinderen de onwaarschijnlijkheden telkens min of meer; 't is te gezocht. De ontknooping gaat wel zeer gemakkelijk; de opstandige geest van Wybo's vader is in een oogenblik omgekeerd. Het godsdienstige leven gaat aanstonds vergezeld van stoffelijke verruiming. Maar de kerk heeft in dit godsdienstige leven weinig plaats. Het is in dit boekje wel héél anders, dan vele kinderen het tegenwoordig in hun eigen huis zien gebeuren. Afgezien daarvan moet stellig erkend, dat de auteur over qualiteiten beschikt. Ze vermag „sfeer" te scheppen. Over het geestelijk gehalte kan worden geroemd; een deugd is, dat het evangeliseerend element zoo ongedwongen tot zijn recht komt. We bevelen dit boek met zijn mooien origineel geïllustreerden omslag aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940