Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

In veilige hoede , druk 1, 80 blz.
G. K. 0. 6 z. p. 2 t. d. t. Geïll. Door M.C.A. Meischke. 40 cent. Een buitengewoon fijn, klein portret van Brentz, waarop het historische ei mede is afgebeeld, prijkt tegenover den titel van dit wèlgeslaagde geschiedkundig verhaal. Het vertelt de merkwaardige lotgevallen en uitreddingen van. Ds. Johannes Brentz, die van 1499 tot 1570 leefde en van Roomsch priester een Gereformeerd predikant werd. In 1546 wist hij, als metselaar verkleed, de stad Halle te verlaten om aan de handen van Alva te ontkomen. Later ontsnapte hij opnieuw in 't metselaarspak uit Halle en ontkwam aan de nasporing van kardinaal Granvelle. Ten slotte wordt zijn redding in Stuttgart verteld, waar hij 15 dagen achter takkebossen verborgen in 't leven gehouden werd door een ei, dat een kip daar dagelijks kwam leggen. Deze episode is de meest bekende. Wij weten, hoe goed De Zeeuw vertellen kan; hij handhaaft hier inderdaad zijn roem. De omslag is zeer goed, het papier is zwaar. We noteerden enkele zetfouten. Een boekje, waarin zoo luid en juist de historie spreekt van Gods wonderlijke daden verdient onze warme aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

P. de Zeeuw J.Gzn.

In veilige hoede , druk 1, 80 blz.
Een verhaal uit de dagen der Hervorming in Duitschland. Ds. Brentz te Halle, vroeger Roomsch priester, later vriend van Luther, moet om des geloofs wille uit Halle vluchten. Alva is gekomen met een leger en neemt de stad in. Maar dominee Brentz is als metselaar verkleed met behulp van den ouden koster gevlucht. Later keert hij terug, maar moet weer vluchten als Granvelle in eigen persoon een poging komt doen, om den ketter te vangen. Nu is het een Raadsheer der stad, die, geholpen door een Roomschen knecht, Brentz weet te waarschuwen. Dat is een fijn trekje. Geen anti-papisme, wil de schrijver, volkomen juist, zeggen. Ook nu ontkomt Brentz weer en vindt in Stuttgart bescherming bij Hertog Ulrich. Wanneer men hem ook daar zoekt, bewaart de Heere Zijn knecht 14 dagen op een zolder, waar een kip iederen dag een ei legt. Brentz wordt later de Hervormer van Wurtemberg. Vlot geschreven. Kinderlijk. Een boek voor onze kinderen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

In veilige hoede , druk 2, 65 blz.
prijs f 2,95 gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Dominee Johann Brentz wordt door de ketterjagers van de Roomse kerk gezocht. Eén keer weet hij, als metselaar vermomd, te ontkomen. Later door aanwijzing van een van zijn vrienden, weer en later door zich te verbergen op een zolder, waar een kip iedere dag een ei legt en zo mee mag werken om dominee Brentz in het leven te houden.
Conclusie: Mooi en spannend boekje. Godsdienstig heel goed. Historisch (uit de tijd van de Reformatie in Duitsland).
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

In veilige hoede , druk 2, 65 blz.
prijs f 3,10 gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Dominee Johann Brentz wordt door de ketterjagers van de Roomse kerk gezocht. Eén keer weet hij, als metselaar vermomd, te ontkomen. Later door aanwijzing van een van zijn vrienden, weer en later door zich te verbergen op een zolder, waar een kip iedere dag een ei legt en zo mee mag werken om dominee Brentz in het leven te houden.
Conclusie: Mooi en spannend boekje. Godsdienstig heel goed. Historisch (uit de tijd van de Reformatie in Duitsland).
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

In veilige hoede , druk 2, 65 blz.
prijs f 3,10 gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10 jaar en ouder.
Inhoud: Dominee Johann Brentz wordt door de ketterjagers van de Roomse kerk gezocht. Eén keer weet hij, als metselaar vermomd, te ontkomen. Later door aanwijzing van een van zijn vrienden, weer en later door zich te verbergen op een zolder, waar een kip iedere dag een ei legt en zo mee mag werken om dominee Brentz in het leven te houden.
Conclusie: Mooi en spannend boekje. Godsdienstig heel goed. Historisch (uit de tijd van de Reformatie in Duitsland).
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.