Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSipke van der Land

Ik heb een mes, druk 1, 135 blz.
prijs gecartonneerd f 3,25; jongensboek.
Inhoud: Avonturen van twee Indonesische jongens, die met hun moeder in ons land wonen, terwijl hun vader in Indonesië is achtergebleven. De opvoeding van deze knapen is voor moeder alleen een te zware taak. De jongens komen in een opvoedingsgesticht terecht. Strekking: Christelijke strekking is zwak, Het boek geeft vooral aan de moeilijkheden, die Indonesiërs in een vreemd land kunnen ondervinden.
Conclusie: Kan warden aanbevolen voor jongens van 12-15 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
Sipke van der Land

Ik heb een mes, druk 1, 135 blz.
Ik heb een mes door Sipke van der Land. Een Indonesische jongen, die met zijn recalcitrante broer wegens joy-riding terecht komt in een opvoedingsgesticht, beschrijft in ik-vorm de gebeurtenissen die zich afspelen rondom het mes, dat zij mee naar binnen gesmokkeld hebben en dat een van hen bijna noodlottig wordt. De opstandige broer verandert op slag, als hij op zijn verjaardag een bromfiets krijgt en hoort, dat hij als leerling-monteur aan het werk mag. Zonder ophef geeft het boek een goed beeld van het leven in een opvoedingsgesticht en van de geïsoleerde positie van de Indo in ons land. Gezonde lectuur. (geb. f 4,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.

Sipke van der Land

Ik heb een mes, druk 2, 135 blz.
prijs f 8,90 gebonden; jongensboek, leeftijd 14-16 jaar.
Inhoud: Twee Indische jongens zijn met hun moeder naar ons land gekomen. Rob heeft een moeilijk karakter en bedenkt steeds dingen die niet mogen. Zijn broer Rino wordt sterk door hem beïnvloed. Daar hun moeder de jongens niet kan opvoeden komen ze in een tehuis voor jongens terecht. Ook daar doet Rob veel verkeerde dingen en dreigt hij o.a. met een mes. Rino vindt dat leraren slechts diktators zijn, onder wiens toezicht je machteloos bent.
Conclusie: Een boek waar weinig leerzaams in zit. Rob krijgt maar weinig straf voor zijn daden. De stijl is voortreffelijk, maar voor de zondagsschool mogen we meer eisen stellen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.