Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Alcock

In 's-konings dienst, druk 1, 240 blz.
Prijs ing. f 1.50; geb. f 1.90.
Volgens de Standaard heeft de schrijfster met dit boek een nuttig werk verricht. Het verhaal verplaatst den lezer te midden van den bloedigen, dertigjarigen oorlog (1618 -1648) en wel in den tijd, toen de Zweedsche koning Gustaaf Adolf den strijd voor het Protestantisme streed. Reeds in gewone geschiedenisboeken, waarin alleen de feiten vermeld en niet beschreven worden, is de Zweedsche koning een aantrekkelijke, sympathieke figuur, zelfs voor hen, die zijne zienswijzen in sommige zaken niet deelen ; hoeveel te meer dan hier, waar de persoon en de zaak des Konings en van hen die hem omringen met liefde, kennis en groot talent geschetst worden.
Wie dit boek met aandacht leest komt tevens tot een helder inzicht van de rampen, waarmee godsdienstoorlogen plegen gepaard te gaan.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus