Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

In Beukendorp, druk 1, 166 blz.
Leeftijd 10-12 jaar. Twee jongens uit de stad gaan logeeres op een boerderij. Aantrekkelijk wordt verhaald over het dorpsleven. De knecht van boer Harmsen. is, in al zijn eenvoudigheid, een uitstekend opvoeder en weet de juiste snaar bij de twee broeders te treffen. Ook boer Harmsen en zijn vrouw, hoewel zelf geen kinderen hebbende, weten de jongens voortreffelijk te leiden. Er heerscht bij hen, evenals bij den broer van Harmsen, een recht Christelijke sfeer, die niet nalaat diepen indruk op de beide logé's te maken. De hoofdpersoon in 't verhaal is echter Dirk, met wien de broeders eerst vriendschap aanknoopen. Dirk wordt echter oneerlijk tegenover hen, maar als zijn geweten ontwaakt en hij voelt, dat Gods toorn op hem rust bekent hij schuld bij zijn vrienden, waarop alles weer wordt als in de eerste dagen van 't verblijf in Beukendorp. Een prettig geschreven boekje, dat zeer aan te bevelen is voor jongens van 10-12 jaar Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

In Beukendorp, druk 1, 166 blz.
G.K.C.0. 11 t.d.t. 90 cent, gec. f 1.05., geb. F 1.50. Dit heel gezellige, dikke boek, dat er echt appetijtelijk uitziet, vertelt onderhoudend van twee jongens uit de stad, die ongedacht worden uitgenoodigd, om hun vacantie door te brengen bij een boer. Volop genieten ze van het buitenleven. Ze vinden er ook vriendjes. Een dier vriendjes, Dirk, wil gaarne een zaklantaarn hebben. Daarvoor spaart hij centen op. 't Gaat echter niet hard genoeg, om de benoodigde som bijeen te krijgen. Bij gelegenheid dat de stadsjongens in een winkeltje ansichten koopen, doet de een het geld, dat hij terug ontvangt, buiten in z'n beursje en laat, zonder het te bemerken, een kwartje vallen. Dirk ziet dit, zet er zijn voet op, en eigent zich dit kwartje toe. Later eerst bemerkt Kees, dat hij het mist. Dirk, die nu zijn gespaarde centen met 25 vermeerderd heeft, heeft echter geen rust. Eindelijk komt hij er toe, Kees het kwartje terug te geven, doch Kees scheldt hem een dief. Tenslotte komt alles in orde en als Kees en Jan naar de stad terugkeeren zijn ze weer goede vrienden. Een belangrijk motief in dit boek is, dat een kwaad geweten de vrijmoedigheid tot het gebed wegneemt. hoe Dirk tot de zonde komt, ermee voortgaat, er onder leeft en boete en berouw toont, is psychologisch juist beschreven. Het godsdienstig gehalte is voldoende, het evangeliseerend element is zwak. Toch is dit uitnemende Christelijke lectuur, want de auteur heeft vaak met één enkel woord. meer gezegd dan met een lange redeneering uitgedrukt worden kan. Als aan moeder gevraagd wordt, of ze bang is voor het naderend zware weer, glimlacht ze antwoordt: "Dat weet je wel, Piet. We zijn altijd in Gods hand". Dit boek is een lust voor het oog, heeft een prettigen omslag, mooie plaatjes met onderschrift. en is over het algemeen goed gecorrigeerd. We noteerden echter een aantal druk- en taalfouten. We achten "In Beukendorp" een der beste en mooiste van dezen actieven uitgever.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

H. Henszen Veenland

In Beukendorp, druk 2, 165 blz.
G. K. C. 0. (Cartonnen band). 11 t. d. t. 65 cent. Dit heel gezellige, dikke boek, dat er echt appetijtelijk uitziet, vertelt onderhoudend van twee jongens uit de stad, die ongedacht worden uitgenoodigd, om hun vacantie door te brengen bij een boer. Volop genieten ze van het buitenleven. Ze vinden er ook vriendjes. Een dier vriendjes, Dirk, wil gaarne een zaklantaarn hebben. Daarvoor spaart hij centen op. 't Gaat echter niet hard genoeg, om de benoodigde som bijeen te krijgen. Bij gelegenheid dat de stadsjongens in een winkeltje ansichten koopen, doet de een het geld, dat hij terug ontvangt, buiten in z'n beursje en laat, zonder het te bemerken, een kwartje vallen. Dirk ziet dit, zet er zijn voet op, en eigent zich dit kwartje toe. Later eerst bemerkt Kees, dat hij het mist. Dirk, die nu zijn gespaarde centen met 25 vermeerderd heeft, heeft echter geen rust. Eindelijk komt hij er toe, Kees het kwartje terug te geven, doch Kees scheldt hem een dief. Tenslotte komt alles in orde en als Kees en Jan naar de stad terugkeeren zijn ze weer goede vrienden. Een belangrijk motief in dit boek is, dat een kwaad geweten de vrijmoedigheid tot het gebed wegneemt; hoe Dirk tot de zonde komt, ermee voortgaat, er onder leeft en boete en berouw toont, is psychologisch juist beschreven. Het godsdienstig gehalte is voldoende, het evangeliseerend element is zwak. Toch is dit uitnemende Christelijke lectuur, want de auteur heeft vaak met één enkel woord meer gezegd dan met een lange redeneering uitgedrukt worden kan. Als aan moeder gevraagd wordt, of ze bang is voor het naderend zware weer, glimlacht ze en antwoordt: "Dat weet je wel beter, Piet. We zijn altijd in Gods hand". Dit boek is een lust voor het oog, heeft een prettigen omslag en mooie plaatjes met onderschrift. We achten "In Beukendorp" een der beste en mooiste van dezen actieven uitgever.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

H. Henszen Veenland

In Beukendorp, druk 2, 165 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan en Kees Overbeeke weten eerst niet, hoe ze hun vacantie zullen doorkomen. Dan komt boer Harmsen, die ze een paar weken op zijn boederij noodigt, wat ze dolgraag doen. Zoo komen ze in Beukendorp. Daar sluiten ze al gauw vriendschap met een paar jongens: Wim, wiens vader bakker is en Dirk, wiens vader arbeider is. Dirk is aan het sparen voor een lantaarn en wil die natuurlijk zoo spoedig mogelijk in zijn bezit zien. Als ze ansichten zijn gaan koopen, laat Kees een kwartje vallen en Dirk raapt dit op. Nu wordt beschreven de wroeging, die Dirk gevoelt in de dagen, dat hij het kwartje in zijn bezit heeft en hoe hij het op een nacht aan zijn moeder vertelt en afspreekt, het den volgenden dag aan Kees terug te zullen geven en eerlijk te zeggen, dat hij het had zien vallen en toen 't stilletjes opgeraapt had. Dat doet Dirk. Kees, die zeer driftig is, is eerst zeer boos, maar later zijn ze weer goede vrienden en ze vinden het jammer als ze Kees moeten verlaten. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek, hetwelk met graagte gelezen zal worden. Treffend is het gedeelte, waarin Dirk aan moeders borst zijn hart uitstort en schuld belijdt. Fijn geteekend is ook de rustige opmerking van Knelis over het gebedje. Buitenkant zeer fleurig, afwerking en druk welverzorgd
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

In Beukendorp, druk 2, 165 blz.
Twee broertjes: Jan en Kees gaan in de vacantie op een boerderij logeeren. Ze beleven, wat ettelijke Jannen en Keezen in de vacantie beleven, al genietende van het buitenleven, dat zij niet kennen. De traditioneele diefstal, met de daarop volgende bekentenis, verhoogt de spanning in dit verhaal. De toon is goed getroffen en al is het thema weinig origineel, 't is toch een geslaagd boek. Leeftijd 10-12 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1937
H. Henszen Veenland

In Beukendorp, druk 3, 157 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 9 t.d.t. 50 cent. Dit heel gezellige, dikke boek, dat er echt appetijtelijk uitziet, vertelt onderhoudend van twee jongens uit de stad, die ongedacht worden uitgenoodigd, om hun vacantie door te brengen bij een boer. Volop genieten ze van het buitenleven. Ze vinden er ook vriendjes. Een dier vriendjes, Dirk, wil gaarne een zaklantaarn hebben. Daarvoor spaart hij centen op. 't Gaat echter niet hard genoeg, om de benoodigde som spoedig bijeen te krijgen. Bij gelegenheid dat de stadsjongens in een winkeltje ansichten koopen, doet de een het geld dat hij terug ontvangt, buiten in z'n beursje en, laat zonder het te bemerken, een kwartje vallen. Dirk ziet dit, zet er zijn voet op, en eigent zich dit kwartje toe. Later eerst bemerkt Kees, dat hij het mist. Dirk, die nu zijn gespaarde centen met 25 vermeerderd heeft, heeft echter geen rust. Eindelijk komt hij er toe, Kees het kwartje terug te geven, doch Kees scheldt hem voor dief. Tenslotte komt alles in orde en als Kees en Jan naar de stad terugkeeren zijn ze weer goede vrienden. Een belangrijk motief in dit boek is, dat een kwaad geweten de vrijmoedigheid tot het gebed wegneemt. Hoe Dirk tot de zonde komt, ermee voortgaat, er onder leeft en boete en berouw toont, is psychologisch juist beschreven. Het godsdienstig gehalte is voldoende, het evangeliseerend element is zwak. Toch is dit uitnemende Christelijke lectuur, want de auteur heeft vaak met één enkel woord meer gezegd dan met een lange redeneering uitgedrukt worden kan. Als aan moeder gevraagd wordt, of ze bang is voor het naderend zware weer, glimlacht ze en antwoordt: "Dat weet je wel beter, Piet. We zijn altijd in Gods hand". Dit mooie boek is een lust voor het oog, heeft een prettigen omslag en mooie plaatjes met onderschrift. We achten "In Beukendorp" een der beste en mooiste van dezen actieven uitgever.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H. Henszen Veenland

In Beukendorp, druk 3, 157 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Twee jongens uit de stad gaan logeeren op een boerderij. Aantrekkelijk wordt verhaald over het dorpsleven. De knecht van boer Harmsen is, in al zijn eenvoudigheid, een uitstekend opvoeder en weet de juiste snaar bij de twee broeders te treffen. Ook boer Harmsen en zijn vrouw, hoewel zelf geen kinderen hebbende, weten de jongens voortreffelijk te leiden. Er heerscht bij hen, evenals bij den broer van Harmsen, een echt Christelijke sfeer, die niet nalaat diepen indruk op de logé's te maken. De hoofdpersoon in 't verhaal is echter Dirk, met wien de broeders eerst vriendschap aanknoopen. Dirk wordt echter oneerlijk tegenover hen, maar als zijn geweten ontwaakt en hij voelt, dat Gods toorn op hem rust, bekent hij schuld bij zijn vrienden, waarop alles weer wordt als in de eerste dagen van 't verblijf op Beukendorp. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prettig geschreven boekje.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.