Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

Het was Dirk Smit niet ...., druk 1, 32 blz.
G.K.O. 1 z.p. 6 t.d.t. 16 cent. De uit zijn betrekking geraakte chauffeur Van den Bergh kan nergens werk vinden, hoeveel moeite hij ook doet. Dat maakt hem opstandig en afkeerig van kerk en godsdienst, tot verdriet van z'n vrouw. En 't ergste is, dat hij meent gepasseerd te zijn voor een zekeren Dirk Smit, omdat die zich vromer weet voor te doen. Smit heeft de betrekking gekregen, die hem toekwam, wijl hij kundiger is (dat laatste blijkt ook, want als Smit in Van den Berghs straat motorpech heeft, kan hij het euvel niet herstellen en Van den Bergh, door zijn vrouw tot helpen gedrongen, heeft 't in een oogenblik klaar). In zijn houding wordt Van den Bergh echter diep beschaamd, als Smit, oogenschijnlijk toevallig, de redder wordt van Van den Berghs kind, dat door het ijs gezakt is. Dan moet hij het erkennen, 't was Dirk Smit niet, die dat deed, maar 't was de Heere zelf, die zoo wonderlijk de wegen leidde en Dirk Smit gebruikte. De strekking is heel duidelijk en ligt in den titel besloten voor wie 't boekje gelezen heeft. Het gegeven is op zichzelf heel gewoon, zelfs ietwat versleten. Maar de Schrijfster heeft er toch iets frisch van weten te maken, door, inderdaad eenvoudig, het als een vooral psychologisch conflict op te vatten. Daardoor is er in dit kinderboekje een element, dat literair heeten mag, en doordat het heel eenvoudig is gehouden, heeft het boekje inderdaad verdienste. Daarbij is het doortrokken van den geest van het Evangelie. Het spreekt van zonde en genade. De omslag is zeer frisch en zeer fraai. Taal en stijl zijn uitstekend. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Jeanne Marie

Het was Dirk Smit niet ...., druk 1, 32 blz.
jongensboek geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin v, d. Bergh, vader, moeder en twee jongens is door de werkloosheid in moeilijke omstandigheden. Van den Bergh heeft gelijk met Dirk Smit, een jeugdvriend, naar een betrekking van chauffeur gesolliciteerd, maar Dirk Smit, hoewel minder bekwaam dan v. d. Bergh, is benoemd. Er is nu een antipathie tegen Dirk Smit ontstaan. Als de auto van Dirk Smit defect is, wil v. d. Bergh dan ook niet helpen. Alleen op herhaald aandringen van zijn vrouw gaat hij tenslotte helpen. Dirk Smit kan na enkele uren oponthoud verder en is dan in Gods hand het middel om de zoontjes van Van den Bergh uit het ijs te redden. Van den Bergh leert dan in dit alles Gods Hand zien en verzoent zich met Dirk Smit. Zoo gaan zij toch een heerlijk Kerstfeest tegemoet, omdat ook voor de toekomst v. d. Bergh geleerd heeft, zijn geheele leven in Gods Hand te stellen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een fijn en prachtig boekje. Hier zit de juiste spanning in. Godsdienstig en opvoedkundig van de beste soort. Zoo moeten onze boekjes zijn. De uiterlijke verzorging is ook heel goed.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Jeanne Marie

Het was Dirk Smit niet ...., druk 2, 32 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gezin v. d. Bergh, vader, moeder en twee jongens, is door de werkloosheid in moeilijke omstandigheden. Van den Bergh heeft gelijk met Dirk Smit, een jeugdvriend, naar een betrekking van chauffeur gesolliciteerd, maar Dirk Smit, hoewel minder bekwaam dan v. d. Bergh, is benoemd. Er is nu een antipathie tegen Dirk Smit ontstaan. Als de auto van Dirk Smit defect is, wil v. d. Bergh dan ook niet helpen. Alleen op herhaald aandringen van zijn vrouw gaat hij tenslotte helpen. Dirk Smit kan na enkele uren verder en is dan in Gods hand het middel om de zoontjes van Van den Bergh uit het ijs te redden. Van den Bergh leert dan in ait alles Gods hand zien en verzoent zich met Dirk Smit. Zoo gaan zij toch een heerlijk Kerstfeest tegemoet, omdat ook voor de toekomst v. d. Bergh geleerd heeft zijn geheele leven in Gods hand te stellen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een fijn en prachtig boekje. Hier zit de juiste spanning in. Godsdienstig en opvoedkundig van de beste soort. Zoo moeten onze boekjes zijn. De uiterlijke verzorging is ook heel goed.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Jeanne Marie

Het was Dirk Smit niet ...., druk 3, 32 blz.
G.K.O. 1 z.p. 6 t.d.t. De uit zijn betrekking geraakte chauffeur Van den Bergh kan nergens werk vinden, hoeveel moeite hij ook doet. Dat maakt hem opstandig en afkeerig van kerk en godsdienst, tot verdriet van z'n vrouw. En 't ergste is, dat hij meent gepasseerd te zijn voor een zekeren Dirk Smit. In zijn houding wordt Van den Bergh echter diep beschaamd, als Smit, oogen- schijnlijk toevallig, de redder wordt van Van den Berghs kind, dat door het ijs gezakt is. Dan moet hij het erkennen, 't was Dirk Smit niet, die dat deed, maar 't was de Heere zelf, die zoo wonderlijk de wegen leidde en Dirk Smit gebruikte. Het gegeven is op zichzelf heel gewoon, zelfs ietwat versleten. Maar de Schrijfster heeft er toch iets frisch van weten te maken. Er is in dit kinderboekje een element, dat litterair heeten mag, en doordat het heel eenvoudig is gehouden, heeft het boekje inderdaad verdienste. Daarbij is het doortrokken van den geest van het Evangelie. Het spreekt van zonde en genade. De omslag is zeer frisch en zeer fraai. Taal en stijl zijn uitstekend. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941