Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



Johanna Breevoort

Weduwe Johansen en haar kinderen, druk 2, 32 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Vader is gestorven. Moeder vertelt aan zijn vriend Kees, dat hij naar den hemel is. Deze gelooft er niets van. Twee van haar kinderen stuurt Moeder naar boerin de Goede om van het sterven van Vader te gaan vertellen. Ze verdwalen en komen bij een ander terecht. Deze boer zorgt, dat ze thuis komen. Boerin de Goede verneemt al spoedig, wat er gebeurd is. Zij laat op Kerstmis een mandje met etenswaren bezorgen. Hierin zag vrouw Johansen de hand des Heeren. Zoo werd het een heerlijk Kerstfeest. Algemeene op- of aanmerkingen: De godsdienstige inhoud van dit boekje stelt teleur. Vooral wanneer er over de bekeering gehandeld wordt. Van diepgang is geen sprake. Meer nadruk wordt gelegd op allerlei tijdelijke zegeningen, dan op den waren Kerstzegen. Dit bezwaar kan trouwens tegen zeer veel Kerstboekjes ingebracht worden.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.