Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronB. Mercator

Het zondagskind, druk 1, 16 blz.
Klaartje is het eenige kind van eenen Duitschen schoenmaker Veldman, die in den oorlog van 1870 moet uittrekken. Tijdens de afwezigheid van den vader sterft hare moeder. Het kind, alleen overgebleven, gaat vader zoeken. Zij vindt hem eindelijk in Parijs - maar stervende. Na haars vaders dood wordt het meisje verzorgd bij eene peettante, die zij onderweg ontmoet en die haar terechtgewezen had. Dit boekje openbaart, zoowel in zijnen vorm als in zijnen inhoud, zijnen Duitschen oorsprong. 't Is oppervlakkig Christelijk. De strekking is, dat "God de menschen liefheeft", waarvan "de Duitschers overtuigd zijn." (bladz. 4.) 0veral stuiten wij op "lieve God." Het Zondagskind moet zeker uitkomen in Klaartjes blijmoedig karakter en in de voorspoedige leiding van haar leven. Wij vinden echter dien titel niet gelukkig gekozen. Dit boekje trekt ons niet aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.