Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronN.J. Bosma

In de schaduw van Loevestein, druk 1, 165 blz.
prijs gebonden f 3,50; jongensboek, leeftijd 12 jaar en ouder.
Inhoud: Vad. Gesch.: achtervolging der Remonstranten van 1621-1631. Een Remonstrants predikant, ds. Bijsterus, wordt gevangen genomen en tot levenslange gevangenisstraf op Loevestein veroordeeld. Eerst mag niemand bij hem, later mogen zijn vrouw en kinderen zijn gevangenschap delen. Ze worden slecht behandeld. Zoon Klaas doet vele pogingen tot ontspannig, vergeefs. Eindelijk na 10 jaar gelukt dit met hulp van een oude soldaat, als de bezetting van Loevestein feest viert in Gorkum. Er worden geen pogingen gedaan ze weer te arresteren. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een zeer partijdig, eenzijdig verhaal over de twisten tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten. De martelaars om des geloofs wille zijn hier alleen de Arminianen! Dat er veel Contra-Remonstranten zijn vervolgd (b.v. te Schoonhoven) wordt niet genoemd. 't Hele verhaal dient om de Remonstranten te verdedigen. Maurits wordt "de hardvochtige Maurits" genoemd. Enige godsdienstige invloed is niet merkbaar, ondanks de predikanten, de Doop door een gewezen Rem. predikant, enz. 't Is alles afkeuring van het gebrek aan godsdienstvrijheid. Zeker voor ónze Z.S.:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.