Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. Mateboer

Jan Dirks , druk 1, 207 blz.
prijs f 4,90; gebonden; jongensboek.
Inhoud: De belevenissen van Jan Dirks als bode van Joan v. d. Kornput tijdens het beleg van Steenwijk. Zeer spannend verhaal. De strijd tussen de Spanjaarden onder Rennenberg en de bezetting onder v. d. Kornput en het ontzettingsleger onder Norritz. De liefde tussen Jan Dirks en Jenne, de kooikersdochter. Strekking: Geschiedkundig.
Conclusie: Een goed boek voor de grotere jongens, die van geschiedenis houden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
T. Mateboer

Jan Dirks , druk 1, 207 blz.
Een spannend historisch verhaal is Jan Dirks, de bode van Joan van de Kornput, geschreven door T. Mateboer. Het speelt ten tijde van de 80-jarige oorlog en beschrijft het beleg van Steenwijk. Een garnizoen van staatse troepen ligt in de stad, die door de Spanjaarden belegerd wordt. Een ontzettingsleger brengt hulp dank zij het moedig optreden van een Steenwijker jongen, die als bode fungeert tussen de staatse garnizoenstroepen en de bevrijders achter de Spaanse linies. Ook het meisje van de held speelt een belangrijke rol. De protestantse sfeer is irenisch, in zoverre er geen aanvallen gelanceerd worden op het "Roomse" geloof, maar de zwart-wit-tekening Spanjaard-Hollander = Rooms-Protestants is toch zeer eenzijdig. Toelaatbaar is het boek echter wel. Een landkaartje van de kop van Overijsel mist men node.(f 3,50; geb. f 4,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

T. Mateboer

Jan Dirks , druk 2, 207 blz.
prijs gebonden f 9,90; jongensboek, leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Het verhaal beschrijft de verdediging en het ontzet van Steenwijk door de Staatse troepen tegenover de Spaanse vijand. In deze strijd speelt Jan Dirks, als bode van Joan van de Kornput, een heldenrol.
Conclusie: Voor onze zondagsscholen wat minder geschikt vanwege het wapengekletter. De held in dit verhaal kan door de jeugd te veel geïdealiseerd worden.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.