Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrieda Mout-van der Linden

Jan Jaap gaat naar school , druk 1, 94 blz.
geillustreerd met 8 tekeningen van Ben Horsthuis; geschikt voor jongens en meisjes van 6-8 jaar. Prijs f 11,50. Als Jan Jaap zes jaar wordt, trakteert hij op versierde appels. Het is zijn laatste verjaardag op de kleuterschool. Dan komt de dag dat hij naar de "grote" school mag, waar hij het gelukkig al gauw goed naar de zin heeft. Op een keer, als Jan Jaap in de kerk zit, roept hij: Die psalm ken ik! Hij had de psalm op school geleerd. Na schooltijd gebeurt het een keer dat een vreemde meneer hem vraagt af hij rolschaatsen wil hebben. Maar Jan Jaap gaat niet mee om ze te kopen. Vader en moeder zijn erg blij dat het zo is afgelopen. Op dierendag mocht Jan jaap zijn konijn meebrengen, dat in de klas uit zijn doos ontsnapt. De ouders van Jan Jaap gaan verhuizen, omdat hun huis te klein is. Sjoerd, met wie Jan Jaap bevriend raakt, gaat hem vóór in allerlei kattekwaad. Gelukkig duurt de vriendschap niet lang. Op een keer is Jan Jaap ernstig ziek. Moeder bidt voor hem. Als hij weer beter is en op school komt, blijkt hij nogal wat achter geraakt te zijn. Dan komt de winter. Het sneeuwt. Met vader, zijn oudere broer Hans en zijn oudere zusjes bouwt Jan Jaap een sneeuwhut en maakt hij sneeuwpoppen. Ook gaat hij overal paadjes vegen. Wat is de natuur ook in de winter mooi. Als de sneeuw op de bomen schittert in de zon, lijkt het wel een schilderij van God!
Conclusie: De schrijfster is bekend door de Jan Jaap-verhalen in het Ref. Dagblad. Het was mij niet mogelijk te achterhalen, of de in dit boek geboden verhalen ook al eerder in het R.D. gestaan hebben. Het is niet gemakkelijk een lijn of een thema aan te wijzen waardoor het hele boek wordt beheerst. Verschillende hoofdstukken horen bij elkaar. Andere staan geheel los van elkaar. Sommige hoofdstukken of groepjes hoofdstukken laten zich als een apart verhaal lezen. Het boek zal de kinderen zeker boeien. De schrijfster weet de reacties van het jonge kind meerdere malen goed te registreren. Op sobere wijze wordt een duidelijke christelijke achtergrond gegeven, die aansluit bij de concrete leefwereld van Jan Jaap. Misschien is de schrijfster soms te veel bij het concrete gebleven, verg. bijv. blz. 54 met 12, 26, 44 en 50.
Eindoordeel: warm aanbevolen. d. P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.