Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrouke Bakker

Irma, druk 1, 107 blz.
G.K.C.O. 14 t.d.t. De auteur kan schrijven, goed styleeren, levendig vertellen. Maar haar verhaal is geen eenheid. Het beschrijft den strijd van een schoolkind. Met spanning! Een verlegen kind, dat juist daardoor vaak fouten maakt en op school achteraan komt. Toch is zij niet dom, en in 't opstelmaken en het schrijven van aardige kleine verhaaltjes munt zij uit. De rijke schilder Ten Hoven geeft op den verjaardag van zijn dochtertje Wies een kinderpartijtje, waaraan een wedstrijd, o.a. ook in 't schrijven van een verhaal, verbonden is. Irma doet ook mee, maar verliest onderweg het schrift zonder naam, met het bijna voltooide verhaal. Haar schrift wordt gevonden door een schoolbuurtje Jet, een wel wat eigenwijs kind. Jet meent echter, dat het van Emile, een 15 jarigen H.B.S.-er is. Zij schrijft het over en doet alsof het eigen werk is. Op het verjaarfeestje merkt Irma bij 't voorlezen dadelijk, dat 't haar werk is. En nu is 't pas na harden strijd, dat zij dit, zonder 't uit te brengen, aan Jet kan vergeven. Gelukkig ziet ook Jet zelf haar zonde en bekent die, ook pas na moeilijken strijd, eerlijk voor de klas. Hierna worden Irma en Jet vriendinnen. Rondom dit gegeven maken allerlei huiselijke en school-gebeurtenissen het verhaal aantrekkelijk. Wij betreuren, dat dit boekje met zulke goede qualiteiten, niet positiever van beteekenis en niet beter van gehalte is. Het groote accent ligt in het slothoofdstuk: "Doe zelf open". Irma moet den kloppenden Heiland zelf in haar hart laten. De wijze, waarop dit wordt voorgesteld en beredeneerd, is niet Gereformeerd. Ook wordt op blz. 61 verkapt alle oorlog zonde genoemd. De plaatjes zijn geslaagd. De omslag minder, omdat de tegenstelling blauw-paars het minder goed "doet". Het spijt ons, dat we om de onschriftuurlijke wijze, waarop het evangelie hier voorgedragen wordt, dit boekje voor onze Zondagsscholen niet kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1937

Frouke Bakker

Irma, druk 1, 107 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Irma is een meisje, dat een beetje droomerig is en verlegen. Lijkt daarom op school soms dom en stug. Voor een wedstrijd op een verjaarpartijtje van een klasgenoote maakt zij een verhaaltje. Ze verliest het schrift, waarin het onvolledige verhaal staat. Jet Brouwer, die op school naast Irma zit, heel knap en verwaand is, vindt het schrift, zonder te weten van wie het is. Ze schrijft het verhaaltje over en wint daarmee den prijs. Irma is bedroefd over den dood van haar hond en teleurgesteld over het verlies van haar verhaal, maar de ontdekking van Jet's bedrog doet de maat overloopen. Ze verraadt Jet niet, maar vertelt haar wel, van wie het verhaal is. Jet krijgt berouw en bekent openlijk haar schuld. Algemeene op- of aanmerkingen: Irma is een op zichzelf geconcentreerd meisje, dat geholpen moet worden minder aan zichzelf te denken en meer belangstelling voor de buitenwereld te toonen. In dit opzicht is haar moeder meer een beletsel voor haar dan een hulp, hoe goed de moeder het ook bedoelt en hoe innig de verhouding van moeder en dochter ook is. In plaats dat wij hooren, hoe Irma tot een andere levenshouding komt en zich wat flinker door het leven leert slaan, blijft zij tot de laatste bladzijde een overgevoeig meisje, dat we graag wat meer ruggegraat toewenschen. De schrijfster doet tamelijk sentimenteel, lijkt meer voor volwassenen dan voor kinderen te schrijven.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.