Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Hij zorgt voor u, druk 1, 78 blz.
prijs f 0,85; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar. Strekking: Een verwaarloosd, moederloos Amsterdams meisje, Mijntje de Lange, komt terecht. Hij zorgt voor u.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven verhaal. En met een leerzame strekking. De Heere zorgt ook voor misdeelden. Meer had kunnen uitkomen, dat de wortel van de verkeerde neigingen is het verdorven hart, dat daarom moet worden vernieuwd. Toch komt de vergeving van schuld, door de liefde van Christus, rijk naar voren.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Hij zorgt voor u, druk 2, 76 blz.
prijs 90 cent; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-14 j.
Inhoud: Mijntje de Lange, een achterbuurt-meisje uit Amsterdam, heeft Ria Verdonck en haar vader leren kennen op een hongertocht. Mijntje leidt een troosteloos leven, ze hunkert naar een vriendelijk woord, een bewijsje van liefde. Haar moeder was reeds lang geleden gestorven, haar vader is een dronkaard. De fam. Verdonck helpt har in het Witte Huis, een kindertehuis. In drift vlucht ze eens weg. Maar 't komt weer goed. Strekking: De Heere zorgt, ook voor misdeelden.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven verhaal, met leerzame strekking. De wortel van alle verkeerde neigingen zit in het verdorven hart, dit had meer uit kunnen komen. De vergeving om Christus wil komt goed uit. De gedachte aan zelfmoord op blz. 27 had o.i. beter niet genoemd kunnen worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.