Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Het waren maar twee centen , druk 2, 70 blz.
Zeer aan te bevelen. Eéne bedenking. Is het juist gezien, in boekjes voor kinderen te wijzen op de zonden en gebreken der ouders? Het hoofdstuk, waarin beschreven wordt, hoe baas Jansen den reus in zijn eigen hart bestrijdt, kon zonder schade voor het verhaal gemist worden. Toch is de wijze, waarop in dit boekje de zaak behandeld wordt, van dien aard, dat er geene reden is, om het daardoor minder geschikt te achten. De schrijfster tracht aan te toonen, hoe in ons hart allerlei zonden wonen, die van kleine gewoonlijk tot groote aangroeien, en hoe alleen in den weg des gebeds die zonden kunnen worden bestreden. Zij is daarin zeer goed geslaagd. Haar boekje is aan 't kinderleven ontleend, in 't minst niet onnatuurlijk en wat het dogmatische betreft op de Schrift gegrond. Taal en stijl goed. Uitvoering ook. De plaatjes zijn minder mooi.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.