Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. ter Horst

Jaap het schaap , druk 1, 62 blz.
W. ter Horst schreef een drietal boekjes onder de serietitel "De Dieren van het Park". Het zijn leesboekjes voor de tweede klas; typische schooluitgaven, zoals blijkt uit de toegevoegde vragen.In het eerste deeltje ontsnapt Bert het Hert uit het hertenkamp. Na verschillende avonturen wordt het jonge dier teruggebracht door de vader van een krantenjongen, die daarvoor een royale beloning ontvangt van de burgemeester. Het verhaaltje is bevattelijk en karakteristiek verteld, al is de kromtaal van de agent goedkoop. In Hans de Gans beleeft een Surinaamse jongen zijn eerste winter in Nederland. Er is ijspret en ook het obligate door-het-ijs-zakken, gevolgd door ziekbed. Aardig in dit boekje is de zorg van de jongen voor de vogels in het park, met name voor een domme gans die met de poten aan het ijs is vastgevroren. De jongen zorgt dat het dier behouden blijft en mag dan als beloning de gans houden. In het derde deeltje worden de avonturen verteld van Jaap het Schaap. Het is letterlijk en figuurlijk een zwart schaap dat hier zijn geschiedenis vertelt. Jammer genoeg is in deze uitgave het taalgebruik niet steeds onberispelijk; zo is bijvoorbeeld "zin aan iets hebben" geen algemeen-beschaafd Nederlands.(p.dl. f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1960

Open IDIL-Gids.

W. ter Horst

Jaap het schaap , druk 1, 62 blz.
in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In een stadspark is ook een kinderboerderij en hertenkamp. Daar vertelt het zwarte schaap Jaap zijn levensgeschiedenis aan de andere dieren, hoe hij als heideschaap geboren werd, maar in dit park terechtkwam. Strekking: Het valt niet mee om het zwarte schaap te zijn! De bedoeling is de kinderen het een en ander van het schapenleven bij te brengen.
Conclusie: Een aardig vertelde geschiedenis, maar zonder enige specifieke christelijke tendens. Hoezeer ook aardig om te lezen, het is voor de zondagsscholen niet aan te raden.
Eindoordeel: niet aanbevolen. De Rooster voor het volgend jaar ligt op verzending te wachten. Het komt nog al eens voor, dat wat lang gewacht wordt met bestellen van het aantal, dat we op de Zondagsschool nodig hebben. En dan krijgen we op het laatst erg veel haast. Dit maakt het werk op het Bondsbureau erg moeilijk. De laatste maand van het jaar is het toch al zo druk, laat ons daarom een beetje helpen door tijdig onze bestellingen op te sturen. Dan is er tenminste tijd om ieder op tijd het bestelde toe te zenden. Wacht daarom niet langer met het opgeven van het aantal roosters, dat u nodig hebt, Het wordt zeer op prijs gesteld, als u op deze manier meewerkt om een vlotte verzending mogelijk te maken!
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.