Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHenri Hooglandt

Jaap's portret, druk 1, 46 blz.
Jaap is de zoon van behoeftige ouders en vraagt vergeefs aan zijn moeder, om een kwartje, ten einde portretjes te laten maken. Zijn vriend Okke ontvangt het alras van zijn welgestelden vader. Jaap durft aan Okke niet zeggen, dat zijn moeder geen kwartje missen kan, en neemt er een uit een busje. Terzelfder tijd slaat zijn hart bang, en langen tijd is het hem dikwijls benauwd. Maar de verdenking valt op een ander en ... de onrust schijnt geweken. Dan zakt Jaap door het ijs en vat koude en wordt ziek. In zijn ijlen tobt hij over zijn kwaad, waardoor voor zijn moeder alles duidelijk wordt, wat haar in Jaaps gedrag onverklaarbaar en vreemd is geweest. Zij heeft innig medelijden met haar zoontje en bidt om vergeving voor hem. Als hij beter wordt, vereenigt hij zijn gebed met dat zijner moeder. Zijn moeder troost hem. Vader en Moeder vergeven hem en verzekeren hem, dat God óók vergeeft. De vorm van dit verhaal is eenvoudig, natuurlijk, zielkundig juist. Uitgever en teekenaar leverden goed werk. De Schrijver zal bedoeld hebben, de jeugd te leeren, een geruste consciëntie op prijs te stellen door het kwade te haten en te vlieden en, indien bedreven, het te belijden. Het geheel toont ons een gezin, waar een goede Christelijke geest heerscht, maar waar de kennis van den Middelaar des Verbonds en van het bloed der verzoening totaal ontbreekt. Dat is jammer. Had de bekwame Schrijver dit element niet verwaarloosd, wij zouden zijn boekje onbepaald aanbevelen. Nu doen wij het onder voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.