Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.J. Staverman

Het verwaarloosde boek , druk 1, 54 blz.
Dat dit boek de bijbel is, doet 't plaatje op den omslag reeds vermoeden, eveneens, dat de verwaarloozer een soldaat is. 't Onderwerp van het verhaal is niet nieuw. Een jongen van vrome ouders wil niet oppassen, wordt soldaat en gaat naar Indiƫ. Hij krijgt van moeder een bijbel mede, dien hij niet alleen ongelezen laat, maar zelfs verwaarloost. Toch is dit boek zijn behoud, zoowel lichamelijk als geestelijk. Op 'n expeditie treft hem een kogel, die echter smoort in het bijbeltje in zijn linkerborstzak. Dit feit, maar meer nog 't ernstig woord en 't ernstig gebed van den militairen dokter, zijn 't middel in Gods hand ter bekeering van dezen verloren zoon. De schrijver heeft deze geschiedenis op zijn eigenaardige, aanschouwelijke en boeiende wijze verteld. Toch is het boekje niet geschikt voor jonge kinderen. De wandeling op 't kerkhof in het eerste hoofdstuk en later de beschrijving van den zielestrijd, die Huibert heeft te voeren, liggen boven de bevatting van de meeste kinderen beneden 12 jaar. Wat den stijl betreft, merken we op, dat de zinnen vaak te lang zijn: zinnen van 5, 6, 7 regels zijn geen zeldzaamheid. Ook vele vergelijkingen eischen nadere uitlegging. Zoo bv. die op blz. 25, waar gesproken wordt van "een ruwe hand, welke de teedere planting, die daar groenen ging op het veld zijner jeugd, had verwoest". De ernstige, we zouden bijna zeggen vaderlijke wijze, waarop de schrijver den held van zijn verhaal vaak toespreekt, zullen niet nalaten indruk te maken op de lezers. We bevelen het boekje aan voor jongens van 12 jaar, terwijl ook ouderen er van kunnen genieten. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908