Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Sanders

Ina van de dokter, druk 1, 46 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 8-12 jaar.
Inhoud: Ina, een meisje uit een doktersgezin, verheugt zich erg op het Kerstfeest thuis. Terwijl het hele gezin gezellig bij het orgel zingt, wordt dokter weggeroepen. Ina, die de boodschap aanneemt, brengt deze niet over, omdat ze haar vader in de huiselijke kring wil houden. Een onrustige nacht volgt voor haar. Als er een tweede boodschap komt, bekent Ina alles. Als straf mag ze niet naar het Kerstfeest van de Zondagsschool, maar alles wordt toch weer goed doordat nicht Martha komt. Als ze ook alles heeft verteld aan de zieke vrouw, bij wie de dokter geroepen was, wordt ze vriendin met het dochtertje van deze vrouw.
Conclusie: Een aardig verhaal, waar wel spanning in zit. Gewezen wordt op de ernst van de zonde en de noodzaak van schuldbelijdenis voor de Heere en voor de mensen. Ook wordt nog even tegenover de oppervlakkige Kerstfeestviering van de wereld gewezen op het heilsfeit, waar het om gaat.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Ina van de dokter, druk 2, 46 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 8-10 jaar.
Inhoud: Ina van de dokter vindt het zo heel erg als haar vader met de Kerst 's avonds weg moet, waarom ze een boodschap voor haar vader om direct bij een zieke te willen komen niet doorgeeft, hetgeen een heel vervelende situatie geeft, hoewel het met de zieke gelukkig nog al mee blijkt te vallen. Maar Ina krijgt het er erg te kwaad mee. Een zieke vergeefs laten wachten, omdat het thuis zo gezellig is, dat is wel een heel slechte manier van Kerstfeest vieren. Strekking: opvoedkundig. Aardig verhaal. Een goed meisjesboek.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Ina van de dokter, druk 3, 46 blz.
prijs f 0,80; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Ina van de dokter vindt het heel erg, als op een gezellige avond thuis vader bij een patiënt geroepen wordt. Op le Kerstdag, als ze juist zo fijn bijeen zijn, wordt dokters hulp ingeroepen voor de moeder van Ina's klassegenootje. Ina neemt de boodschap aan, maar zegt er niets van. Dat veroorzaakt zulk een onvrede, dat ze straks alles huilend aan moeder opbiecht. Die is boos en vader niet minder. Ina ontvangt vergeving, maar krijgt ook straf. De volgende dag mag ze niet naar 't Zondagsschoolfeest. Strekking: De zonde - hier die van de zelfzucht - geeft onvrede in het hart. Haar belijden schenkt verlichting. Dan is er ook plaats voor vergeving, waarvan ook het Kerstfeest spreekt.
Conclusie: Kan na bovenstaande opmerkingen niet twijfelachtig zijn. Deze ouders weten te vergeven, maar vergeten de tuchtoefening niet. En - aardig trekje - evenals zijn kind, moet ook de vader de gestalte krijgen, die uit het Kerstgebeuren noodzakelijk volgt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Ina van de dokter, druk 4, 46 blz.
prijs 90 cent gecart.; meisjesboek.
Inhoud: Ina is boos, omdat oude nicht Martha liever hij een zieke vrouw op bezoek gaat dan bij hen Kerstavond door te brengen. Als Mattie van de timmerman Ina's vader op Kerstavond komt halen voor haar moeder, die een hartaanval heeft, geeft ze opzettelijk de boodschap aan de dokter niet door. Ze vindt het zo naar als vader ook nog weg is. Haar kwaad komt uit. Ze heeft berouw. Alles wordt vergeven, maar ze krijgt straf: niet naar het Kerstfeest. Alles komt goed. Strekking: Kerstfeest vieren met een zelfzuchtig hart, alleen aan je zelf denken en geen offer kunnen brengen, gaat niet. God offert Zijn Zoon. Niet alleen aan je zelf denken, zelfs niet in de eerste plaats.
Conclusie: Een ongekunsteld, uitstekend verteld kerstverhaal, recht christelijk, dat door zijn natuurlijke eenvoud niet nalaten zal onze 10- tot 12-jarigen te boeien. Jammer dat het boekje niet dikker is. Deze schrijfster kan het.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Ina van de dokter, druk 5, 46 blz.
prijs f 1,15 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Ina, het dochtertje van een dokter, hoopt zeer dat haar vader met Kerstmis niet zal worden weggeroepen. Als er een meisje aan de deur komt, geeft Ina de boodschap dat haar vader dadelijk moeten komen, niet door. Voor straf mag ze niet naar 't Zondagsschoolfeest en moet ze haar spijt gaan betuigen, als de vrouw die een hartaanval kreeg, weer wat beter is. Ze belooft het dochtertje van deze vrouw, dat op school niet zo goed mee kan, te helpen. Strekking: Vooral op Kerstfeest moeten we niet in de eerste plaats aan onze eigen genoegens denken, maar de dienst aan de naaste laten prevaleren.
Conclusie: Goed boek, behoorlijk van stijl en inhoud.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
Annie Sanders

Ina van de dokter, druk 6, 46 blz.
prijs gebonden f 1,70; geïllustreerd; meisjesboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Ina, dochtertje van een huisarts, geeft expres aan haar vader een verzoek om medische hulp niet door, omdat ze niet wil dat haar vader weggaat uit de gezellige kerstsfeer thuis. Later blijkt het ziektegeval zeer ernstig te zijn. Ina's vader is erg boos en "straft" zijn dochter, hoewel alles tenslotte toch nog goed afloopt.
Conclusie: Boeiend verteld boekje, goed van taal, verzorgde stijl. Het verhaal doet gezocht aan, de godsdienstige strekking is wat oppervlakkig. Onjuist is de strafmaatregel, dat Ina niet naar de kerstfeestviering van de zondagsschool mag.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.