Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLouise L.-G.

Jennigje, druk 2, 39 blz.
G. K. C. 0. 7 t. d. t. 40 ct. Jennigje is het oudste van een vijftal kinderen in een arbeidersgezin. Rouw en droefenis komen tot driemaal toe in deze woning, doch de blijdschap keert weder door de geboorte van het kleinste zusje. Ruim een jaar daarna sterft de moeder. Jennigje moet nu voor alles zorgen. Ze ziet daardoor haar idealen in rook vervliegen, doch haar oprechte begeerte om den Heere te dienen en Hem te volgen, geeft haar kracht en houdt haar staande. Veel actie is in dit verhaaltje niet. De hoofdzaak is de verhouding van Jennigje tegenover haar leed en haar arbeid, en daartusschenin de woorden van troost en bemoediging en toelichting door voorbeelden der Heilige Schrift. Inderdaad een uitnemend element. Er komen mooie beschrijvingen in dit verhaal voor. De Schrijfster vertelt boeiend. En wat zij vertelt, is ook de moeite waard om onthouden te worden. De opschriften van de hoofdstukjes melden den tijd van het jaar, waarin het verhaal plaats grijpt, bijv.: Februari, December, Eerste Kerstdag, enz. Het Kerstfeest wordt hier wel besproken, maar de eigenlijke beteekenis er van komt niet tot haar recht. Christus is hier meer een goed mensch, die menschen, welke in nood en zorg zijn, wil uithelpen, dan Zaligmaker van zondaren. Dit is een zeer ernstige schaduwzijde. De Kerstboom heeft hier een ruimere plaats dan de Christus. De leer van den vrijen wil gluurt in dit verhaal door de reten. Van schuld en zonde voor God is geen ernstige sprake. Dat een vader in de huiselijke godsdienstoefening overluid voorgaat, is naar behooren, doch de wijze waarop dit hier geschiedt, komt ons bedenkelijk en ook onnatuurlijk voor. Onnatuurlijk is ook Jennigjes uitspraak over den dood harer moeder. De Schrijfster gebruikt steeds "Heer" voor "Heere". Dit boekje, dat goed uitgevoerd, met heldere letter gedrukt en mooi geïllustreerd is, bevat wel belangrijke motieven, doch kan om de genoemde bezwaren voor Geref. Zondagsscholen niet warden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1929