Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 1, 64 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal vangt aan met een daad van Jan Vermeer, welke ernstige gevolgen heeft gehad. Jan werpt met een steen een ruit in, waardoor een kind van de familie Bakker, wonende op de boerderij "Rusthof" getroffen wordt. Hierdoor neemt Jan de vlucht en ontmoet onderweg Japie, een jongen, die met verschillende waren vent. Deze verneemt van Jan de toedracht der zaak en gaat op onderzoek uit bij de familie Bakker. Na alles vernomen te hebben, keert hij terug en vermeldt aan Jan het vernomene. Japie vraagt voor het geven van de inlichtingen een vergoeding en ontvangt dan een kwartje van het boodschappengeld van Jan's moeder. De schrijver bepaalt ons verder bij de vlucht van Jan uit het ouderlijk huis en het zwerven met Japie, en het bezoeken van een bruiloft. Stilletjes ontsnapt Jan aan het oog van zijn vriendje, en wordt onderweg aangereden door Bakker. In bewusteloozen toestand wordt Jan vervoerd naar een woonschuit en na wat hersteld te zijn, verklaart hij aan zijn vader de daad en deze stelt Bakker hiervan op de hoogte, die hem alles vergeeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Geen godsdienstige strekking. Blz. 26 i.p.v. Jan, lees: Japie, op regel 9 van boven af.
Conclusie: Matig aanbevolen, minder geschikt voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 1, 64 blz.
Jan heeft per ongeluk een ruit ingegooid en daarbij het kindje van den boer van Rusthof geraakt. Japie, 't marskramertje, gaat poolshoogte nemen, maar vraagt daarna een kwartje voor de moeite, wat Jan hem geeft van het boodschappengeld. Hij beleeft een paar nare dagen, die er mee eindigen, dat hij den boer van Rusthof het leven redt, juist als hij op weg is om hem alles te vertellen. Zelf wordt hij bewusteloos binnengebracht in de woonschuit van Japie's vader. Jammer dat ook hier weer zulke zware gebeurtenissen noodig zijn om tot een goed einde te komen. We volgen in spanning den loop van het verhaal. Vooral het kleine marskramertje is aardig geteekend. Leeftijd 8-10 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 1, 64 blz.
G. K. 0. 10 t. d. t. 30 cent. Dit boekje vertelt op zeer boeiende manier van een leelijke jongenskwaal: het gooien met steenen. Jan Vermeer gooit een ruit in. De scherven komen terecht in een wieg. De baby loopt een diepe wond op. In plaats van z'n misdrijf te erkennen, vliegt Jan weg en berokkent zich daardoor allerlei verdriet en ellende. Een zwerver, Japie, die van God of z'n gebod niets schijnt af te weten, stuwt Jan al meer den verkeerden kant op. Door den angst van het hart tijdens een zwaar onweer, komt hij tot belijdenis van zijn zonde voor God, en besluit ook aan boer Bakker alles te bekennen. Als hij ondanks storm en regen daartoe op weg gaat, redt hij het leven van den boer, doch hij krijgt daarbij zelf een ongeluk. Maar gelukkig wordt alles weer goed. Zooals we dat van Meinema gewend zijn is dit boekje keurig uitgevoerd. Duidelijke druk, stevig papier. De verhaaltrant is goed. De opschriften boven de hoofdstukken. doen aan Gerdes denken. Het opschrift boven hoofdstuk 11 luidt: Waarin de waarheid blijkt van het woord, dat nood leert bidden. Is dat wel waar! - "Als je gebeden hebt, is alles in orde" (blz. 56). Is ook dat wel waar? De tegenstelling tusschen Jan en Jaap is heel mooi geteekend. Jan is conscientieus. Jaap onverschillig en toch niet zonder gevoel. Uit elk hoofdstukje komt met kracht dezelfde vraag naar voren: "Waarom het kwaad toch niet dadelijk en eerlijk erkend?" Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Spreuken 28 : 13. De afloop van de historie is wel wat heel mooi. Het ongeluk bracht aan Jan geluk. De jongens zullen he boekje met veel genoegen lezen. Ze kunnen er een gewichtige les uit leeren. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 2, 55 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan gooit, wanneer hij naar 't dorp gaat om boodschappen te doen, een ruit in bij boer Bakker van "Rusthof". Een baby wordt door de glasscherven gewond. Arie van de woonschuit - een kleine marskramer - weet op handige wijze er achter te komen, wat er gebeurd is. Voor wat, hoort wat. Arie moet een kwartje hebben. Jan geraakt nu nog meer in de knel, is erg onrustig. Ook Arie voelt zich schuldig, geeft 't kwartje aan Tjitse, de knecht. Die zal 't stiekum aan Jan geven. Deze ziet geen kans 't in de beurs te deponeeren. Op een dag trekt hij 't met zijn zakdoek uit zijn zak. Vader en moeder zien het. Jan weigert ook maar iets te zeggen, loopt beleedigd heen, omdat ze hem voor een dief houden. Tijdens zijn zwerftocht (met Arie eerst) door een onweer overvallen. Komt tot andere gedachten, zal alles gaan vertellen. Redt bij de verzakte brug Bakker, doch wordt zelf bewusteloos de woonschuit van Arie's vader binnengedragen. Daar vindt de "hereeniging" plaats. Voor "straf" ontvangt de patiënt... een fiets. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi verhaal. Er zit spanning in. Het godsdienstig element is echter wel zeer gering. Wat wel jammer is, want daardoor kunnen we het voor onze Z.S. slechts matig aanbevelen. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 2, 55 blz.
G.K.O. 10 t.d.t. Dit boekje vertelt op zeer boeiende manier van een leelijke jongenskwaal: het gooien met steenen. Jan Vermeer gooit een ruit in. De scherven komen terecht in een wieg. De baby loopt een diepe wond op. In plaats van z'n misdrijf te erkennen, vliegt Jan weg en berokkent zich daardoor allerlei verdriet en ellende. Een zwerver, Japie, die van God of z'n gebod niets schijnt af te weten, stuwt Jan al meer den verkeerden kant op. Door den angst van het hart tijdens een zwaar onweer, komt hij tot belijdenis van zijn zonde voor God, en besluit ook aan boer Bakker alles te bekennen. Als hij ondanks storm en regen daartoe op weg gaat, redt hij het leven van den boer, doch hij krijgt daarbij zelf een ongeluk. Maar gelukkig wordt alles weer goed. Zooals we dat van Meinema gewend zijn is dit boekje keurig uitgevoerd. Duidelijke druk, stevig papier. De verhaaltrant is goed. De opschriften boven de hoofdstukken doen aan Gerdes denken. De tegenstelling tusschen Jan en Jaap is heel mooi geteekend. Jan is conscientieus. Jaap onverschillig en toch niet zonder gevoel. Uit elk hoofdstukje komt met kracht dezelfde vraag naar voren: „Waarom het kwaad toch niet dadelijk en eerlijk erkend ?" Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Spreuken 28 : 13. De afloop van de historie is wel wat heel mooi. Het ongeluk bracht aan Jan geluk. De jongens zullen het boekje met veel genoegen lezen. Ze kunnen er een gewichtige les uit leeren. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 3, 56 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan gooit, wanneer hij naar 't dorp gaat om boodschappen te doen, een ruit in bij boer Bakker van "Rusthof". Een baby wordt door de glasscherven gewond. Arie van de woonschuit - een kleine marskramer weet op handige wijze er achter te komen, wat er gebeurd is. Voor wat, hoort wat. Arie moet een kwartje hebben. Jan geraakt nu nog meer in de knel, is erg onrustig. Ook Arie voelt zich schuldig, geeft 't kwartje aan Tjitse, de knecht. Die zal 't stiekum aan Jan geven. Deze ziet geen kans 't in de beurs te deponeeren. Op een dag trekt hij 't met zijn zakdoek uit zijn zak. Vader en moeder zien het. Jan weigert ook maar iets te zeggen, loopt beleedigd heen, omdat ze hem voor een dief houden. Tijdens zijn zwerftocht (met Arie eerst) door een onweer overvallen. Komt tot andere gedachten, zal alles gaan vertellen. Redt bij de verzakte brug Bakker, doch wordt zelf bewusteloos de woonschuit van Arie's vader binnengedragen. Daar vindt de "hereeniging" plaats. Voor "straf" ontvangt de patient ... een fiets. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi verhaal. Er zit spanning in. Het godsdienstig element is echter wel zeer gering. Wat wel jammer is, want daardoor kunnen we het voor onze Z.S. slechts matig aanbevelen. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 4, 48 blz.
G.K.O. 10 t.d.t. Dit boekje vertelt op zeer boeiende manier van een leelijke jongenskwaal: het gooien met steenen. Jan Vermeer gooit een ruit in. De scherven komen terecht in een wieg. De baby loopt een diepe wond op. In plaats van z'n misdrijf te erkennen, vliegt Jan weg en berokkent zich daardoor allerlei verdriet en ellende. Een zwerver, Japie, die van God of z'n gebod niets schijnt af te weten, stuwt Jan al meer den verkeerden kant op. Door den angst van het hart tijdens een zwaar onweer, komt hij tot belijdenis van zijn zonde voor God, en besluit ook aan boer Bakker alles te bekennen. Als hij ondanks storm en regen daartoe op weg gaat, redt hij het leven van den boer, doch hij krijgt daarbij zelf een ongeluk. Maar gelukkig wordt alles weer goed. Zooals we dat van Meinema gewend zijn is dit boekje keurig uitgevoerd. Duidelijke druk, stevig papier. De verhaaltrant is goed. De opschriften boven de hoofdstukken doen aan Gerdes denken. De tegenstelling tusschen Jan en Jaap is heel mooi geteekend. Jan is conscientieus. Jaap onverschillig en toch niet zonder gevoel. Uit elk hoofdstukje komt met kracht dezelfde vraag naar voren: „Waarom het kwaad toch niet dadelijk en eerlijk erkend ?" Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Spreuken 28 : 13. De afloop van de historie is wel wat heel mooi. Het ongeluk bracht aan Jan geluk, zooals dat vrijwel steeds in boeken gebeurt. De jongens zullen het boekje echter met veel genoegen lezen. Ze kunnen er een gewichtige les uit leeren. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 5, 51 blz.
G.K.O. 10 t.d.t. Dit boekje vertelt op zeer boeiende manier van een lelijke jongenskwaal: het gooien met stenen. Jan Vermeer gooit een ruit in. De scherven komen terecht in een wieg. De baby loopt een diepe wond op. In plaats van z'n misdrijf te erkennen, vliegt Jan weg en berokkent zich daardoor allerlei verdriet en ellende. Een zwerver, Japie, die van God of z'n gebod niets schijnt af te weten, stuwt Jan al meer de verkeerde kant op. Door zijn angst tijdens een zwaar onweer, komt hij tot belijdenis van zijn zonde voor God, en besluit ook aan boer Bakker alles te bekennen. Als hij ondanks storm en regen daartoe op weg gaat, redt hij het leven van de boer, doch hij krijgt daarbij zelf een ongeluk. Maar gelukkig wordt alles weer goed. Zoals we dat van Meinema gewend zijn is dit boekje keurig uitgevoerd. Duidelijke druk, stevig papier. De verhaaltrant is goed. De opschriften boven de hoofdstukken doen aan Gerdes denken. De tegenstelling tussen Jan en Jaap is heel mooi getekend. Jan is conscientieus. Jaap onverschillig en toch niet zonder gevoel. Uit elk hoofdstukje komt met kracht dezelfde vraag naar voren: „Waarom het kwaad toch niet dadelijk en eerlijk erkend ?" Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Spreuken 28 : 13. De afloop van de historie is wel wat heel mooi. Het ongeluk bracht aan Jan geluk. De jongens zullen het boekje met veel genoegen lezen. Ze kunnen er een gewichtige les uit leren. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 5, 51 blz.
Prijs f 0,50; slappe omslag; geïll.; jongensboek, 10-15 jaar.
Inhoud: Jan gooit, wanneer hij naar 't dorp gaat om boodschappen te doen, een ruit in bij boer Bakker van "Rusthof". Een baby wordt door de glasscherven gewond. Arie van de woonschuit - een kleine marskramer - weet op handige wijze er achter te komen wat er gebeurd is. Voor wat, hoort wat. Arie moet een kwartje hebben. Jan geraakt nu nog aleer in de knel, is erg onrustig. Ook Arie voelt zich schuldig, geeft 't kwartje aan Tjitse, de knecht. Die zal 't stiekum aan Jan geven. Tijdens zijn zwerftocht (met Arie eerst) door een onweer overvallen. Komt tot andere gedachten, zal alles gaan vertellen. Redt bij de verzakte brug Bakker. Condusie Een heel mooi verhaal. Er zit spanning in. Het godsdienstig element is echter wel zeer gering. Wat wel jammer is, want daardoor kunnen we het voor onze Z.S. slechts matig aanbevelen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 6, 48 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; jongensboek, leeftijd ± 10-12 jaar.
Inhoud: Jan Vermeer gooit uit baldadigheid een ruit in bij boer Bakker van "Rusthof". De baby op de boerderij wordt juist getroffen door de glasscherven. Jan hoort van een zwerversjongen, die handig voor hem aan de weet komt wat er eigenlijk gebeurd is, de uitwerking van z'n daad. De zwerversjongen geeft het kwartje, dat hij van Jan als loon geëist heeft, weer terug aan de knecht van Jan's vader. Jan wordt zo onrustig, dat hij 't thuis niet meer houden kan. Op zijn zwerftocht wordt hij door een onweer overvallen en besluit alles te gaan vertellen. Op de terugreis redt hij boer Bakker. Alles komt zó goed, dat hij zelfs een fiets van boer Bakker krijgt.
Conclusie: Een spannend verhaal. De jongens zullen het graag lezen. Het godsdienstig element is echter gering. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
D. van der Stoep

Jan Vermeer, druk 7, 48 blz.
prijs f 0,65; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Jan Vermeer gooit een ruit in bij boer Bakker en verwondt daardoor een baby. Hij raakt vreselijk in moeilijkheden. Overvallen door een onweer belooft hij God, dat hij alles zal vertellen. Boer Bakker krijgt bijna een ongeluk. Jan Vermeer weet het te voorkomen, maar krijgt daardoor zelf een hersenschudding. Als hij weer bijkomt, valt het hem niet moeilijk aan boer Bakker zijn schuld te bekennen. Strekking: Wie zijn kwaad verzwijgt, komt daardoor in groter moeilijkheden.
Conclusie: Boeiend, goede strekking. Geschikt voor de leeftijd van 8-10 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.